College van Rijksadviseurs publiceert advies "Via Parijs"

17-10-2019 5484 keer bekeken

Het College van Rijksadviseurs (CRA) publiceerde vandaag hun advies "Via Parijs: een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland".

Het College van Rijksadviseurs heeft haar advies Via Parijs op 17 oktober gepubliceerd. Het College van Rijksadviseurs schetst met Via Parijs: een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’ een mogelijk toekomstbeeld voor een klimaatneutraal Nederland in 2050. Dit toekomstbeeld is gebaseerd op ruimtelijk keuzes én de logica en van het energiesysteem. Via Parijs wordt door het College van Rijksadviseurs zelf gezien als een uitwerking van het thema ‘Nieuwe Energie’ uit Panorama Nederland. Het College geeft aan dat het advies vooral niet bedoeld is als plan of blauwdruk, maar gezien moet worden als een ontwerpend onderzoek.

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt op dit moment samen met cruciale partners zoals netbeheerders, rijksoverheden en energiecoöperaties aan een maatschappelijk gedragen Regionale Energiestrategie (RES). Dit gebeurt in 30 regio’s in Nederland. De handreiking die RES regio’s ondersteunt bij het opstellen van de RES is hier te vinden. De concept RES moet op 1 juni 2020 gereed zijn. De RES is naast een instrument vooral ook een manier om in een regio samen te werken aan keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Het College van Rijksadviseurs wil met Via Parijs inspireren om gezamenlijk en planmatig aan de slag te gaan met de energietransitie en te kiezen voor een integrale, samenhangende aanpak waar ook het rijk een belangrijke rol in neemt. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen Via Parijs benutten voor het formuleren van de eigen RES visie en ambities.

Het advies is hier te vinden: Via Parijs
De reactie van VNG, IPO en Unie van Waterschappen vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen