Rijk wil met eigen vastgoed een bijdrage leveren aan de RES’en

16-12-2019 3752 keer bekeken

Op 15 november heeft minister Wiebes (EZK) met een brief aan de Tweede Kamer het “Programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed” aangekondigd. Samen met de aankondiging van dit programma is een Quickscan opgeleverd van de maximale theoretische potentie op Rijksvastgoed.

Op 15 november heeft minister Wiebes (EZK) met een brief aan de Tweede Kamer het “Programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed” aangekondigd. Met dit programma wil het Rijk zorgen voor een versnelling van de opwek van hernieuwbare energie op haar eigen vastgoed. Locaties binnen dit programma worden samen met de verschillende RES-regio’s in kaart gebracht en gekozen. Vervolgens bereidt het Rijk de locaties samen met de RES-regio’s (gemeentes, provincie en andere omgevingspartijen) voor alvorens de locaties (via een tendersystematiek) naar de markt te brengen. Het Rijk heeft zich in het Klimaatakkoord ten doel gesteld een substantiële bijdrage te leveren aan de doelstelling van 35TWh hernieuwbare opwek van energie op land voor 2030. 10% van het Nederlandse grondoppervlak is in het bezit en beheer van het Rijk.

Samen met de aankondiging van dit programma is een onderzoek van Generation Energy gepubliceerd. Dit onderzoekt heeft een eerste Quickscan opgeleverd van de maximale theoretische potentie op Rijksvastgoed. Deze studie is opgezet in samenwerking met de vastgoedhoudende diensten Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

In de brief aan de Kamer geeft de minister van EZK aan dat het programma verder wordt vormgegeven tot de zomer van 2020. Zodat er in juni - gelijk met de oplevering van de concept-RES - een programma klaarstaat. In de tussentijd zijn medewerkers van verschillende Rijksdiensten beschikbaar om vragen vanuit de regio te beantwoorden en deel te nemen aan de procesessen in de verschillende RES’en. Gezamenlijk zorgen we er zo voor dat de RES’en optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die er liggen op rijksvastgoed.

Het pilotprogramma voor de voorbereiding en ontwikkeling van 10 locaties op Rijkswaterstaatgronden samen met RVB, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en RWS loopt gewoon door. De eerste lessen hieruit worden op korte termijn met de RES’en gedeeld.

Wilt u hierover in gesprek in overleg met RWS, RVB of een van de andere Rijksvastgoedhoudende organisaties? Neem dan contact op met de regionale accounthouders van het Nationaal Programma RES (NP RES). Uw regio coördinator kan ook via het intranet van NP RES de regionale contactpersonen van RWS, RVB en SBB (Staatsbosbeheer) benaderen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen