Hulpmiddelen voor RES-regio’s van RCE

06-02-2020 3956 keer bekeken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stelt voor de RES-regio’s een aantal hulpmiddelen beschikbaar. De hulpmiddelen ondersteunen een RES-regio bij de ruimtelijke afwegingen in het cultuurlandschap en de historische stad.

RCE stelt de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

  • Brochure
  • Gebiedsbeschrijvingen met landschapstypen en kenmerken
  • GIS-viewer
  • PDF-kaarten van voorbeeldgebieden als Rivierenland

Elke RES-regio eigen digitale viewer

Om de culturele elementen van het landschap mee te nemen in hun beslissingen, is er voor elke RES-regio een digitale viewer (kaartenbak) gemaakt. Daarop zijn cultuurhistorische elementen en karakteristieken te zien. De kaarten zijn als GIS-viewer beschikbaar. Van de RES-regio’s Rivierengebied, Arnhem Nijmegen, Cleantech, Friesland en Drechtsteden zijn ook fysieke kaarten gemaakt die als pdf te downloaden zijn. 

De pdf-kaart maakt onder meer duidelijk:

  •  Waar in de RES-regio liggen beschermde stads- en dorpsgezichten?
  •  Welke buitenplaatsen, eendenkooien en andere voorbeelden van groen erfgoed zijn er?
  •  Uit welke landschapstypen bestaat het gebied? Met welke kenmerken?

De kaart helpt planmakers het gebied met al zijn eigenschappen helder voor ogen te krijgen. Daardoor kunnen zij beslissen waar het landschap wind- en zonneparken kan herbergen. Zo helpt de kaartenreeks om duurzame energieproductie in het landschap in te passen.

Pdf-kaart op aanvraag

De pdf-kaarten worden in korte tijd ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale betrokkenen.
Wil jij namens je RES-regio zo’n kaart laten maken? Neem dan contact op met projectleider Berthe Jongejan of programmaleider Frank Buchner

Meer informatie over erfgoed, energie en ruimte: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid

Meer informatie over erfgoed en de RES: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/kaarten-regionale-energiestrategie-res

Bekijk ook

Cookie-instellingen