Update corona en de RES

27-03-2020 2687 keer bekeken

Dit is een update van de berichten van 16 en18 maart over de gevolgen van het Coronavirus.

Het Nationaal Programma RES verstuurde op 16 maart een brief over de gevolgen van het Coronavirus. Dat was direct na de op dat moment aangekondigde rijksmaatregelen tot 6 april aanstaande.

Zoals in de berichtgeving van 16 maart jl. aangegeven, zijn wij inmiddels landelijk in gesprek over de gevolgen van het Coronavirus voor het werk in de regio’s aan de RES’en. Dat gesprek voeren we met EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van Waterschappen, stuurgroep R35, PBL, de voorzitters van de uitvoeringstafel elektriciteit en gebouwde omgeving en de voorzitter van het voortgangsoverleg.

Met elkaar moeten we zorgvuldig bepalen wat de impact is op de eerder gemaakte afspraken en deadlines uit het Klimaatakkoord. Dat doen we omdat afspraken effect hebben op elkaar. Daarbij worden de signalen uit de regio’s meegegeven. NP RES ondersteunt het gesprek en legt de signalen uit de regio’s voor, maar is niet degene die besluiten neemt.

We maken zoveel mogelijk vaart om snel duidelijkheid te kunnen verschaffen. We informeren de regio’s zo spoedig mogelijk, naar verwachting rond 6 april.

We informeren de regio’s ook over de gevolgen voor de mogelijkheid de concept-RES in te (laten) voeren in de Quickscan. In tegenstelling tot het eerdere bericht is dit ook vanwege de technische voorbereiding in elk geval nog niet mogelijk vanaf 1 april.

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Op deze pagina houden we de berichtgeving over Corona en de RES bij.

Bekijk ook

Cookie-instellingen