Besluitvorming over planning RES in verband met maatregelen coronavirus

01-04-2020 4257 keer bekeken

Regio’s ondervinden in hun werk aan de regionale energiestrategieën de gevolgen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Veel regio’s werken zo goed als mogelijk door aan de concept-RES.

Inmiddels zijn 10 concept-RES’en opgeleverd. Stuurgroepen vergaderen online, er zijn calls met projectgroepen, Zoom-sessies, enquêtes.
Er zijn ook regio’s die hun raadsvergadering of participatietraject online doorzetten. Tegelijkertijd zien we dat met name het democratische en participatieve proces onder druk staan. Bijeenkomsten worden uitgesteld waardoor regio’s vertraging oplopen. Het nationaal programma heeft diverse mails, telefoontjes en brieven ontvangen waarin regio’s vertraging melden. Er ontstaan binnen regio’s ook verschillen tussen gemeenten, waterschappen en provincie hoe, vanwege 'Corona', met de deadlines om te gaan. Regio’s geven aan dat de prioriteiten logischerwijs even ergens anders liggen. Dat ze zo goed als mogelijk doorgaan, maar dat er vertraging in het proces komt.

Op donderdag 2 april komt het Opdrachtgevend Beraad (stuurgroep) van het nationaal programma RES daarom extra bij elkaar, online. Het beraad spreekt over hoe om te gaan met de planning van de regionale energiestrategieën als gevolg van de Corona-maatregelen. Het nationaal programma RES had gisteren (31 maart), ter voorbereiding hierop een afstemoverleg met de portefeuillehouders van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. Ook met BZK en EZK vond afstemming plaats, net als met enkele bestuurders en de voorzitters van de uitvoeringstafel Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en de voorzitter van het Voortgangsoverleg.

Met elkaar proberen we zorgvuldig te bepalen wat de impact is op de eerder gemaakte afspraken en deadlines uit het Klimaatakkoord. Verschillende scenario’s passeren daarbij de revue. Er is begrip voor het effect van de Corona-maatregelen en de ondervonden vertraging. Oók blijft het van belang om de lange termijn in het oog te houden en te blijven werken aan de toekomst zónder coronavirus. Dit vraagt balanceren tussen doorgaan én gehoor te geven aan signalen die uit de regio’s.

Het Opdrachtgevend Beraad spreekt donderdag over het bestuurlijk agenderen van een voor de regio’s realistisch scenario. Op vrijdag 3 april is het onderwerp van gesprek bij de uitvoeringstafel elektriciteit.
Het Bestuurlijk Overleg (BO) wordt voorzien op 9 of 10 april. Zodra er een besluit valt over een aangepaste planning, informeren wij u zo snel mogelijk.

 

NP RES ondersteunt en adviseert EZK, BZK, VNG, IPO, Unie van Waterschappen bij de voorbereiding van besluitvorming met betrekking tot de RES. Ook zorgt ze dat alle signalen uit de regio's bij deze partijen bekend zijn. Daarnaast stemt ze af over de actualiteit met de voorzitters van de uitvoeringstafel Electriciteit en Gebouwde Omgeving en met de voorzitter van het Voortgangsoverleg. Besluitvorming vindt plaats in Bestuurlijk Overleg.

Bekijk ook

Cookie-instellingen