Waar staan de 30 RES’en nu? De foto van het voorjaar 2020

06-05-2020 3718 keer bekeken

Afgelopen maart 2020 spraken de regio accounthouders van het Nationaal Programma RES met RES-coördinatoren van de 30 regio’s.

Op basis van deze gesprekken en aanvullende input vanuit de netbeheerders, ministeries en de participatiecoalitie, is de stand van zaken (‘foto’) van de 30 RES’en van het voorjaar 2020 opgesteld. In april zijn de uitkomsten en inzichten besproken met de opdrachtgevers en de programmaraad van NPRES.

Tijdens de gesprekken kwamen verschillende thema’s aan de orde zoals de ambities van de regio’s, de grootste uitdagingen en de ondersteuningsbehoefte vanuit NPRES. De antwoorden zijn vastgelegd in een antwoordenlijst die door de regio’s is geaccordeerd. De foto van maart 2020 geeft een geaggregeerd beeld per thema, waarbij de variëteit is gevangen in grafieken en beelden.

Tijdens het voeren van de gesprekken werden alle betrokkenen geconfronteerd met het Coronavirus en de Rijksmaatregelen daartegen. Antwoorden over beoogde planningen, participatie maar ook de ondersteuningsbehoefte richting NPRES veranderden in de loop van de gesprekken. De uiteindelijke uitkomsten in de foto zijn gefilterd op de situatie die nu is ontstaan.
 
Bekijk hier de foto van voorjaar 2020. De bijbehorende oplegger licht een aantal elementen toe uit het algemene beeld van de foto. 

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen