Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

14-05-2020 1544 keer bekeken

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten ondersteunen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen?

Acht proefgemeenten (Den Haag, Tilburg, Súdwest-Fryslân, Zoeterwoude, Goes, Groningen, Boxtel en Maastricht) gingen, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de slag met de eigen ambities rond de energietransitie en de vertaling van deze doelen en ambities naar de instrumenten van Omgevingswet.

Welk instrument, programma, omgevingswaarde etc. is het meest effectief voor wat de gemeente wil bereiken? Die ambities varieerden van aardgas in wijken vervangen door een andere bron tot het vertalen van regionale doelen uit de RES naar gemeentelijke opgaven. De resultaten van dit kennis- en leerprogramma zijn weergegeven in het ‘Eindrapport Versnellen met de Omgevingswet’. Op basis van dit rapport zullen ook verdiepende artikelen en verhalen verschijnen over de resultaten van de pilots.

Lees hier het Eindrapport Versnellen met de Omgevingswet.

Lees meer over de omgevingswet en ruimtegebruik in de RES.

Bekijk ook

Cookie-instellingen