Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet van start

03-06-2020 1341 keer bekeken

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de Regionale Energie Strategieën uiteindelijk worden verankerd in het omgevingsbeleid van alle betrokken overheden.

Om de wereld van de energietransitie (en dus ook van de RES’en) te kunnen koppelen aan de wereld van de Omgevingswet voert NPRES een praktijkproef uit met de concept-RES van de regio Zeeland. De praktijkproef stelt twee doelen centraal. 

Ten eerste het digitaal publiceren van de concept-RES Zeeland in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Iedereen kan via de DSO-viewer deze RES raadplegen en op allerlei manieren doorzoeken (bijvoorbeeld op thema of locatie). Zo kan de omgeving zien wat er speelt aan plannen en projecten rond de energietransitie in Zeeland.

Ten tweede zal de praktijkproef leerervaring opdoen die voor andere regio’s van waarde is. Niet alleen met het technisch publiceren maar ook met andere zaken zoals taalgebruik en zoektermen. De opgedane ervaring zal een handleiding opleveren voor alle regio’s. Met deze handleiding, die NPRES in een eerste ruwe vorm na de zomer beschikbaar zal stellen, kunnen de regio’s vervolgens hun RES 1.0 ook via het DSO publiceren. Dit maakt de daadwerkelijke verankering van de RES’en in omgevingsvisies, -plannen en verordeningen eenvoudiger.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Vincent Aalbers (VNG), tel.nr: 06-53885636, email: vincent.aalbers@vng.nl. Of met Rijk van Voskuilen van NP RES. Of kijk op onze website in de Bibliotheek: Praktijkproef RES Zeeland op Digitaal Stelsel Omgevingwet.

Bekijk ook

Cookie-instellingen