Bijeenkomst 14 december: Regionale energiestrategie en milieueffectrapportage

13-11-2020 898 keer bekeken

Tijdig inzicht in milieueffecten van initiatieven voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind is nodig om keuzes die gemaakt moeten worden in de regionale energiestrategieën te onderbouwen.

Een milieueffectrapportage kan helpen om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en/of scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een samenwerkingsproject samen een aantal regio's bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Regio’s die meedoen aan dit onderzoeksproject zijn: Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland. Onlangs bracht de Commissie m.e.r. advies uit over het milieueffectrapport voor de RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Alle projectinformatie hierover staat op de site van de Commissie.

Op maandag 14 december 2020, van 14.00 tot 17.15 uur, delen we graag de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Programma

Van 14.00 tot ca. 16.15 uur

  • Welkom door Kristel Lammers, directeur NP RES
  • Bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r. en Peter van de Boom, deskundige Commissie m.e.r.
  • Video waarin de 5 pilotregio’s terugkijken en vertellen over hun ervaringen
  • Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe, deskundige van de Commissie m.e.r.
  • Vragenrondje
  • Paneldiscussie over de ervaringen en meerwaarde van m.e.r. bij een RES met Maarten Engelberts (VNG), Annie van de Pas (NMF), Kristel Lammers (NP RES) en Kees Slingerland (Commissie m.e.r.)
  • Afsluiting door Kristel Lammers

Aansluitend tot ca. 17.15 uur

  • Interactieve sessie met vragen en discussie over RES en m.e.r.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 9 december hier (klik op de link) aanmelden voor de (online) bijeenkomst.

Ter voorbereiding kunt u ook alvast kijken in de Bibliotheek - Ruimtegebruik - RES en milieueffectrapportage

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen