Werkgroepen Kansen en Knelpunten presenteren adviesrapport

09-02-2021 5426 keer bekeken

Vier onafhankelijke werkgroepen hebben gezocht naar oplossingen voor knelpunten waar de regio’s tegenaanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. De werkgroepen hebben hun adviezen en aanbevelingen opgeleverd aan het Nationaal Programma RES (NP RES).

De besluitvorming hierover vindt plaats in maart in het Opdrachtgevend Beraad (OGB). Ook worden de adviezen aan de Uitvoeringstafel Elektriciteit besproken. NP RES waakt over de opvolging van adviezen en tijdige besluitvorming daarover.

Naast de regio’s, benoemden ook andere partijen zoals de Netbeheerders en maatschappelijke organisaties knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. In vier onafhankelijke, breed samengestelde werkgroepen is de afgelopen 3 maanden intensief samengewerkt op de onderwerpen Netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; Energie in natuur en landschap; en Zon op daken. Er is gezocht naar mogelijke oplossingen zowel binnen als buiten de bestaande kaders. Daarbij is gekeken naar de korte en middellange termijn.

De besluitvorming over de opgeleverde adviezen en aanbevelingen vindt plaats in maart 2021 in het Opdrachtgevend Beraad (OGB), daar waar het gaat om aanbevelingen voor NP RES en/of EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen. Daarnaast worden de adviezen aan de Uitvoeringstafel Elektriciteit besproken. Sommige aanbevelingen of adviezen vragen mogelijk om een keuze van een nieuw kabinet. Ook ligt het antwoord vaak niet bij één enkele partij, maar zit de oplossing juist in de gezamenlijkheid. In dat geval worden partijen gezamenlijk gevraagd om de aanbevelingen op te pakken. Mocht een aanbeveling of advies niet worden overgenomen, dan wordt gemotiveerd aangegeven waarom dat is. NP RES bewaakt voor het OGB en de Uitvoeringstafel Elektriciteit de opvolging van aanbevelingen en adviezen en de tijdige besluitvorming daarover.

Bekijk de adviezen en lees de toelichting besluit op adviezen

 

 

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen