Terugkijken webinar: Participatie in de Energietransitie

10-02-2021 1706 keer bekeken

Op donderdag 4 februari 2021 organiseerden Democratie in Actie en NPRES een webinar voor volksvertegenwoordigers over participatie in de RES.

Het webinar is hier terug te kijken.

Besluitvorming RES 1.0

Dit jaar wordt de RES 1.0 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Een belangrijk jaar voor volksvertegenwoordigers in de transitie naar het duurzaam opwekken van energie. Democratie in Actie en NPRES organiseren daarom webinars voor volksvertegenwoordigers om richting de RES 1.0 en daarna optimaal hun rol te kunnen vervullen.

Inclusiviteit en lokaal eigendom

Hoe zorg je ervoor dat iederéén een stem heeft in de energietransitie? Dus ook de “zachte stemmen” en het “stille midden”? Hoe geef je de opgehaalde input een plek in het democratische proces? En hoe zit dat nu met 50% lokaal eigendom? Sprekers uit het veld gaven in het webinar antwoorden op deze vragen.

  • Bas Koopman, coördinator energieparticipatie.nl bij NPRES, vertelde over de foto van NPRES (momentopname van de 30 RES’en) die 1 februari is gepubliceerd en hoe het ervoor staat met participatie in de RES. Ook ging hij in op vragen die in de media de laatste tijd voorbijkomen: worden inwoners genoeg betrokken en hoe zit het met de gezondheidseffecten van windmolens?
  • Nicky Struijker Boudier, communicatieadviseur van RES Regio Foodvalley vertelde over het luisteren naar zachte stemmen en het bereiken van het stille midden in hun participatieaanpak. Daarbij hebben ze de methode ‘Participatieve Waarde Evaluatie’ en een burgerforum ingezet. Wethouder Jolanda de Heer van de gemeente Rhenen reflecteerde op de aanpak.
  • Els Holsappel, Projectleider Communicatie, Participatie & Lokaal Eigendom van de RES West-Overijssel vertelde hoe financiële participatie is georganiseerd in haar regio. Welke keuzes kun je daar als gemeente in maken? Ze toonde drie ambitieniveaus voor gemeenten met bijbehorend instrumentarium.
  • Siward Zomer van de Participatiecoalitie ging verder in op de mogelijkheden voor energiecoöperaties en de beschikbare ondersteuning, zoals cursussen coöperatief ondernemen. Ook beantwoordde hij vragen van deelnemers over financiële participatie. Trajecten voor financiële participatie hebben verschillende uitkomsten maar doordat bewoners met elkaar in gesprek gaan, creëert dat onderling vertrouwen met vrijwel altijd draagvlak voor de gekozen oplossing als resultaat.

Handige links

Tijdens het webinar zijn een aantal handige links gedeeld, ze staan overzichtelijk bij elkaar op https://www.energieparticipatie.nl/webinar-participatie-in-de-energietransitie

Nieuw webinar

4 maart 2021  - webinar Regiodemocratie en de RES

Bekijk ook

Cookie-instellingen