Handreiking RES 2.0: houvast en inspiratie op weg naar 2023

01-10-2021 3005 keer bekeken

Met veel mensen is hard gewerkt aan de handreiking Regionale Energiestrategieën 2.0. Doel was houvast en inspiratie te geven voor de volgende stappen in de RES. Aanvullende werkbladen bieden praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

Met regio’s, netbeheerders, koepels, leden van de Programmaraad en departementen is hard gewerkt aan de handreiking RES 2.0. Het schrijven van een handreiking vraagt om jezelf te verplaatsen naar de toekomst. Wat voor document is de RES 2.0 in juli 2023? Hoeveel houvast en richting is wenselijk en voor welke onderwerpen? Want woorden kunnen anders gelezen worden dan bedoeld. Vanwege historie, context, waarden, normen, beelden, gevoelens of ervaringen.

Maar: de wil tot samenwerking, interesse in elkaars verhaal en af en toe een stevige dialoog is essentieel om tot een goed product te komen.

Het is eigenlijk zoals het werk aan de RES zelf: gaandeweg moeten we oplossingen met elkaar vinden en onze leef- en werkwijze aanpassen aan nieuwe uitdagingen of context. Het doel verandert niet door de onzekerheden. Op weg blijven en in beweging blijven geeft de meeste grip.

We hopen dat handreiking zowel houvast en richting geeft als ruimte en inspiratie voor de volgende stappen en uitdagingen in de komende jaren.

Bij de Handreiking worden ook ‘werkbladen’ uitgewerkt. Die geven praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES. De werkbladen zijn opgesteld en afgestemd in themagroepen met experts en personen die betrokken zijn bij het werken aan de RES. De werkbladen komen stap voor stap beschikbaar. Eind oktober staan de meeste online.

Bekijk de Handreiking 2.0

Bekijk ook

Cookie-instellingen