NP RES: Werkblad Juridische tips voor gemeentelijke regulering van zon op dak

14-01-2022 1135 keer bekeken

Als aanvulling op de Handreiking 2.0 is nu het werkblad juridische tips voor gemeentelijke regulering van zon op dak gepubliceerd.

In de Handreiking RES 2.0 zijn de ruimtelijke principes uit de NOVI opgenomen. Onderdeel hiervan is de ‘voorkeursvolgorde zon’. Vanuit het oogpunt dat in Nederland ruimte schaars is, vraagt deze voorkeursvolgorde om zoveel mogelijk zon op gebouwen en objecten, en zo min mogelijk in de natuur en op kostbare landbouwgronden. In het werkblad aanpak en instrumenten zon op objecten staan diverse aanpakken, vaak gericht op stimulering en wegnemen van belemmeringen om meer zon op objecten te realiseren. Het meer juridische spoor biedt ook mogelijkheden. Deze zijn uitgewerkt in het nieuwe werkblad ‘juridische tips voor gemeentelijke regulering zon op dak’. Het gaat dan om mogelijkheden die er nu al zijn onder de Wet Ruimtelijke Ordening en mogelijkheden die ontstaan bij invoering van de Omgevingswet. Het werkblad is vooral geschreven voor ingevoerde beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bestemmingsplan- en omgevingsplanmakers en juristen/adviseurs fysieke leefomgeving. 

Ga naar de Handreiking

Bekijk ook

Cookie-instellingen