Publicatie adviesrapport ‘De kracht van de combinatie’

19-05-2022 692 keer bekeken

Onderzoeksinstelling Het PON & Telos voerde in opdracht van NP RES en RVO een verkenning uit naar lerende netwerken tussen energieprofessionals en ruimtelijke ordenaars. In hun adviesrapport ‘De kracht van de combinatie' presenteren zij verschillende opties voor mogelijke leernetwerken.

De Regionale Energiestrategieën krijgen hun beslag in concrete ruimtelijke plannen en projecten. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen energieprofessionals en ruimtelijke ordenaars, over de eigen competentiegrenzen heen. 

Nieuwe werkwijzen, vormen van samenwerking en een gezamenlijke taal zijn nodig. Gestructureerd leren (en doen) op thema’s die op het snijvlak liggen van energie en ruimtelijke ordening, kan daarbij helpen. 

Onderzoeksinstelling Het PON & Telos voerde een verkenning uit naar lerende netwerken tussen energieprofessionals en ruimtelijke ordenaars. Dat gebeurde in opdracht van NP RES en RVO en op basis van gesprekken met experts.

In hun adviesrapport ‘De kracht van de combinatie. Leren op het raakvlak van energie en ruimtelijke ordening' presenteren zij verschillende opties voor mogelijke leernetwerken. Die lopen uiteen van uitvoerend naar verkennend en van focus op de korte termijn (2025) naar focus op de lange termijn (2050). 

De opties kunnen dienen als input voor een vervolg met de bij de RES betrokken professionals uit de expertpool. Maar ook met andere partners in het veld, zoals netbeheerders, ontwerp- en adviesbureaus, universiteiten en hogescholen. Daarbij kunnen ook al lopende leertrajecten en platforms gebruikt worden, zoals ‘Energie in de leefomgeving’ en ‘De wereld van B’

Download het adviesrapport

Bekijk ook

Cookie-instellingen