Update Handreiking RES en aantal werkbladen

07-07-2022 760 keer bekeken

De Handreiking RES en een aantal werkbladen zijn geactualiseerd. Aanleiding hiervoor was het advies van de onafhankelijke werkgroep RES & MER. Hierdoor valt de RES 2.0 voortaan uiteen in een Voortgangsdocument en een RES Herijking 2.0.

Na het in werking treden van de Omgevingswet is de RES soms plan-MER plichtig. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het RES-proces. Er zal voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen:

  • een RES Voortgangsdocument, verschijnt tweejaarlijks, te beginnen juli 2023
  • een RES Herijking 2.0 en verder, waarin nieuwe of aangepaste strategische keuzes worden vastgelegd.

Download de nieuwe tijdlijnen

Inhoud handreiking

De handreiking geeft houvast en inspiratie voor de volgende stappen in de RES. Er is ook een overzicht opgenomen van de nieuwe landelijke beleidskaders als gevolg van het coalitieakkoord. Ook deze hebben impact op de RES’en.

Download de handreiking

Update werkbladen

Aanvullende werkbladen bieden praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES. De volgende werkbladen zijn geactualiseerd:

De werkbladen Instrumenten omgevingsbeleid, Gebiedsgericht werken, Programmeren in de RES-opgave, Monitoring & harmonisering data, Communicatie en tot slot Zon op dak/object worden de komende periode geactualiseerd en in september/oktober gepubliceerd.

Bekijk ook

Cookie-instellingen