NP RES zoekt: Adviseur energie in de leefomgeving

20-12-2022 1628 keer bekeken

NP RES zoekt een energieke en ‘hands-on’ collega die de 30 RES-regio’s ondersteunt bij het omzetten van hun wind- en zonambities in uitvoerbare projecten. Met gevoel voor de puzzel in de regio’s, waar ook opgaven als wonen, stikstof, industrie, mobiliteit en natuur om ruimte vragen.

De RES-regio’s hebben in 2021 een RES 1.0 vastgesteld, met hierin onder andere het vermogen aan duurzame energie dat ze willen opwekken in 2030 en hoe ze dit gaan doen. De plannen bevinden zich in verschillende fases. Van vastgestelde ambitie tot project in uitvoering.

Naast energie vragen onder andere ook wonen, stikstof, industrie, mobiliteit en natuur ruimte. Daarom is een sterkere samenhang nodig tussen de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en de ruimtelijke puzzels die provincies leggen. Er is op diverse plekken zorg of vergunningen voor wind- en zonprojecten op tijd kunnen worden verleend voor het halen van de doelstellingen in 2030. Soms zijn de ambities voor wind- en zonne-energie nog niet concreet genoeg. Daarnaast hebben we te maken met schaarste aan mensen en middelen, netcongestie, wettelijke belemmeringen en langlopende procedures.

Wij zoeken een adviseur (24 uur per week) die de regio’s gaat ondersteunen bij het omzetten van hun wind- en zonambities in uitvoerbare projecten, als onderdeel van die bredere ruimtelijke puzzel.

  • Je hebt ervaring en affiniteit met ruimtelijke ordening in beleid en uitvoering.
  • Je wilt je vastbijten in de complexe vraagstukken van de energietransitie/RES.
  • Je zoekt van nature de tussenruimte in de dialoog en niet de tegenstellingen.
  • Je bent gewend om te acteren in bestuurlijke en ambtelijke lagen van Rijk en decentrale overheden.
  • Je werkt graag landelijk en regionaal samen om de kansen van de RES te benutten.
  • Je bent gericht op het vertalen van ambities in concrete projecten en producten.

Herken je je hierin? Bekijk de vacaturetekst en hoe en tot wanneer je kunt reageren.

Bekijk ook

Cookie-instellingen