Aan de slag met Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten

03-03-2023 2060 keer bekeken

De Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten (versie 1.0) van de Helpdesk Zonopwek is beschikbaar. De handreiking helpt regio’s en gemeenten grip te krijgen op de uitvoering van de ambities uit de Regionale Energiestrategie.

De Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten (versie 1.0) van de Helpdesk Zonopwek is beschikbaar. De meeste regio’s en gemeenten hebben ambities voor het opwekken van zonne-energie op daken en objecten opgenomen in hun Regionale Energiestrategie (RES). De handreiking helpt hen grip te krijgen op de uitvoering van die ambities. RES-regio’s kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van de Helpdesk Zonopwek in zogenaamde sprintsessies.

Handreiking met stappenplan

Stappenplan Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten
Door op de afbeelding te klikken kom je op de download pagina waar je deze poster kan downloaden.

 

De handreiking telt zeven stappen, een aantal bijlagen en invulformulieren en bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het ophalen van informatie, data en beleidsstukken en de analyse hiervan. Is dit al in kaart gebracht, dan kun je starten bij deel twee. Daarin ligt de focus op de uitwerking van de kansen om de potentie van zon op daken en objecten te verzilveren. Je bepaalt je aanpak waarbij je de kansen prioriteert, brengt de benodigde capaciteit, middelen en partners in beeld en stelt de uitvoeringsstrategie op.

Download de handreiking op de helpdesk

Een nieuwe versie van de handreiking verschijnt na nieuwe inzichten die we nog ontvangen, onder andere in sprintsessies. Vragen, feedback en tips ontvangen we graag via info@helpdeskzonopwek.nl.

Ondersteuning in sprintsessies

In de periode maart – juni biedt de Helpdesk Zonopwek met sprintsessies hulp aan RES-regio’s bij het opstellen van een uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen. Een expertteam helpt in de sessie bij het herkennen van kansen en mogelijke oplossingen voor knelpunten die de uitvoering in de weg staan. De wensen, behoeften en situatie kunnen per regio verschillen. In de voorbereiding en na afloop van de sprintsessies zijn experts nog vier uur beschikbaar om mee te denken of voor specifieke kennisvragen vanuit regio en/of gemeenten.

Alle RES-regio’s kunnen zich opgeven voor een intakegesprek. Werk je bij een gemeente? Informeer bij je RES-coördinator voor de mogelijkheden om in dit in de regio samen op te pakken.

Helpdesk Zonopwek

De Helpdesk Zonopwek is voor iedereen die werkt aan een uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten, of onderdelen daarvan. Het biedt een uitgebreide kennisbank, praktijkvoorbeelden, leidraden, werkbladen en diverse producten zoals de handreiking en de website.

Zon op daken en objecten is de eerste stap van de voorkeursvolgorde zon, ook wel zonneladder genoemd. Versnellen van de uitvoering ervan is hard nodig om de ambities van gemeenten en RES-regio’s in 2030 te realiseren en de langetermijndoelen in 2050 te halen.

De Helpdesk Zonopwek is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen. Het Nationaal Programma RES en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zijn de uitvoerende organisaties.

Bekijk ook

Cookie-instellingen