Nieuwe handreiking geeft inzicht in keuzes grondbeleid voor energietransitie

24-03-2023 2642 keer bekeken

Voor de energietransitie is grond nodig. Als regio moet je daar tijdig rekening mee houden. De Handreiking Uitvoeringsstrategieën Regionale Energiestrategieën (RES) geeft, aan de hand van fictieve praktijkvoorbeelden, inzicht in de keuzes voor regio’s bij de inzet van grondbeleidsinstrumenten.

Een solar parkingproject, een intergemeentelijke energiehub met windmolens, transformatorstations of een gebiedsgerichte aanpak van zon op bedrijfsdaken: voor dat alles is grond nodig. Gemeenten moeten daar op tijd rekening mee houden en ruimte voor reserveren. Bovendien is het belangrijk dat netbeheerders en gemeenten hierover data met elkaar delen.

Zo is grondbeleid op verschillende onderdelen van belang voor de uitvoering van de RES. De handreiking geeft daar inzicht in. Centraal staat een beslismodel dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Daarbij variëren de hoofdkeuzes van actief naar faciliterend grondbeleid, met daartussen een hybride aanpak.

Voor de totstandkoming van de handreiking zijn drie expertbijeenkomsten georganiseerd: een strategische (directeuren/bestuurders), een tactische (coördinatoren) en een meer operationele (medewerkers). Belangrijk doel van de handreiking is verbinding te leggen tussen de mensen die met de RES bezig zijn, de netbeheerders en degenen die zich met ruimtelijke ordening en grond bezighouden.

TwynstraGudde heeft de handreiking gemaakt in opdracht van NP RES en het ministerie van BZK.

Download de handreiking

Bekijk een webinar over de handreiking

In opdracht van het ministerie van EZK heeft TwijnstraGudde een vergelijkbare handreiking ontwikkeld, gericht op de energie-infrastructuur.

Download de handreiking

Bekijk ook

Cookie-instellingen