Belangrijkste energie-infrastructuurprojecten in de provincies in beeld

24-04-2023 1507 keer bekeken

Vanuit een brede coalitie is een eerste stap gezet voor het realiseren van structurele oplossingen voor de huidige knelpunten in het elektriciteitsnet. Dit doet iedere provincie met een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK).

Nederland is in transitie: we willen klimaatneutraal zijn in 2050 en er is nu al een urgente vraag naar meer of andere energie. Het bestaande energiesysteem is hier niet op toegerust. Dit leidt ertoe dat er nu keuzes gemaakt moeten worden. De afgelopen periode ontwikkelden provincies samen met onder andere netbeheerders en gemeenten een eerste provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK). Daarin zijn energie-infrastructuurprojecten geselecteerd die belangrijke regionale ontwikkelingen zoals woningbouw en mobiliteit ondersteunen en daarom als eerste worden uitgevoerd. Gedeputeerden, wethouders en netbeheerders stonden op 24 april 2023 samen met Minister Jetten voor Klimaat en Energie stil bij deze belangrijke stap en bij het vervolg hierop.

Een deel van de pMIEK's is al opgeleverd, en de overige pMIEK's volgen uiterlijk 1 juli.

Vervolg

Netbeheerders nemen de pMIEK-projecten mee in hun investeringsplannen, en overheden zetten zich in voor versnelde realisatie. Rond de zomer start de tweede ronde waarbij alle partijen de opgedane leerervaringen benutten: de samenwerking met gemeenten en sectoren wordt intensiever en in alle provincies wordt gewerkt aan een toekomstvisie op het energiesysteem. Dit leidt tot een pMIEK 2.0 in 2025.

Lees het nieuwsbericht op de website van IPO.

Meer informatie over de pMIEKs

Bekijk ook

Cookie-instellingen