Bestuurlijke bijeenkomst: Milieunormering windturbines landelijk en lokaal

06-06-2023 1085 keer bekeken

Op 8 juni organiseert de Helpdesk Wind op Land een online bijeenkomst voor wethouders, gedeputeerden, raads- en Statenleden. Wat betekenen recente uitspraken van de Raad van State voor windprojecten in jouw gemeente of regio? En wat is de status van de nieuwe landelijke milieunormen voor windparken?

Meer informatie en aanmelden kan via de website van Helpdesk Wind op Land.

De Helpdesk Wind op Land ondersteunt provincies en gemeenten bij hun besluitvorming rondom windparken. Niet alleen met actuele informatie en een helpdesk, maar ook met best practices, kenniswerkgroepen en bijeenkomsten. De Helpdesk is een initiatief van Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland, Nationaal Programma RES, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bekijk ook

Cookie-instellingen