Netbeheerders publiceren factsheet systeemefficiëntie

29-10-2020 1351 keer bekeken

Door bij de verdere uitwerking van de Regionale Energiestrategieën maatregelen te nemen om het energienet zo efficiënt mogelijk te benutten, kan bespaard worden op kosten, tijd en ruimte. Dat stellen de netbeheerders in de ‘Factsheet Systeemefficiëntie’, die zij hebben gepubliceerd.

Onlangs leverden de 30 RES-regio’s hun concepten in voor de strategie waarmee ze de komende jaren duurzame opwek van energie gaan realiseren. In elke regio is een eigen afweging gemaakt tussen regionale ambities, ruimtelijke belangen, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak en systeemefficiëntie. Komende tijd zullen de regio’s deze afweging verder optimaliseren.

Bij het opstellen van de concept-RES’en zijn ook de netbeheerders betrokken. Zij hebben inmiddels aangegeven wat de consequenties van de concept-RES’en zijn op de energieinfrastructuur. Per regio kunnen de netbeheerders aangeven hoe het systeem op een efficiënte manier ingericht kan worden.

De factsheet laat zien dat maatregelen om het net efficiënter te benutten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. 

Het maakt inzichtelijk wat mogelijke maatregelen zijn en hoeveel kosten, ruimte en tijd ermee bespaard kunnen worden ten opzichte van de (voorlopige) concept-RES’en. De netbeheerders benadrukken daarmee de urgentie om systeemefficiëntie een belangrijk onderdeel te laten zijn van de integrale afweging. Uiteindelijk maken de regio’s deze afweging tussen draagvlak, ruimte, systeemefficiëntie en de hoogte van de regionale ambitie.

Lees de factsheet

Cookie-instellingen