Nieuw: webpagina Kansen en Knelpunten

03-12-2020 1585 keer bekeken

Bij het maken van de concept-RES liepen regio’s en andere betrokkenen tegen verschillende knelpunten aan, die het bereiken van hun ambities in de weg kunnen staan. Verschillende inzichten of tegenstrijdige belangen maken dat er een knelpunt kan zijn.

Een aantal van die knelpunten komt in veel regio’s terug, bijvoorbeeld rond SDE en maatschappelijke kosten, zon op daken of energie in natuur.  Om gezamenlijk te werken aan de knelpunten zijn deze onderverdeeld in zes onderwerpen. Op vier daarvan zijn onafhankelijke werkgroepen ingericht die werken aan de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. Eind januari zullen zij daarover rapporteren.

De webpagina Kansen en knelpunten geeft een overzicht van de onderwerpen en de werkgroepen. Hoewel de uitdagingen groot zijn, zijn de voorzitters positief. 

Anne-Marie Spierings, voorzitter van de werkgroep knelpunten bij zon op daken: “Zonnepanelen op je dak leggen is heel wat meer dan alleen het vragen van een offerte bij een installateur. Hoe zit het met subsidie en met aansluiting op het net? Wat betekent het financieel? Wat is het effect op de ozb? Is mijn dak wel stevig genoeg? Zoveel daken, zoveel vragen, lijkt het wel. Toch zijn de meeste belemmeringen goed op te lossen.”

Veel verschillende vragen staan ook centraal in de werkgroep SDE en maatschappelijke kosten. De SDE-regeling is een subsidie-instrument van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk duurzame stroom op te wekken tegen zo laag mogelijke kosten. Voorzitter André Jurjus vertelt: “Hoe kunnen we RES-regio’s helpen bij het inzicht krijgen én verschaffen in de kosten die hun duurzame plannen veroorzaken? Welke maatschappelijke wensen en eisen kun je naar de SDE vertalen en welke niet? Hoe prikkel je regio’s met de SDE om een evenwicht te vinden tussen draagvlak voor projecten en de kosten die dat met zich meebrengt?”

NPRES spreekt met de vier voorzitters van de werkgroepen. Lees het interview met Anne-Marie Spierings (werkgroep Zon op daken), het interview met Bart Krol (werkgroep Energie in natuur en landschap), het interview met André Jurjus (werkgroep SDE en Maatschappelijke kosten) en ook het interview met Pascal Lamberigts (werkgroep Netcapaciteit).

 

Cookie-instellingen