Ruimtelijke Strategie van het Energiesysteem helpt bij maken van afwegingen in energietransitie

05-04-2021 1351 keer bekeken

Of je kiest voor een zonneveld of een windpark, windmolens clusteren of spreiden, all electric verwarmen of gebruikmaken van een warmtenet, waterstof produceren op zee of op land…. Alle keuzes die we in het energiesysteem maken, hebben ruimtelijke gevolgen voor andere delen van dat energiesysteem.

Om goede afwegingen in de energietransitie te kunnen maken, is inzicht nodig in al die ruimtelijke gevolgen. Daartoe heeft Generation.Energy, samen met Bright en Groen Licht, in opdracht van het ministerie van BZK, het rapport ‘Ruimtelijke Strategie van het Energiesysteem’ opgesteld. Dat rapport, dat op 1 april 2021 is gepresenteerd, geeft onder andere via een interactieve tool, op een beeldende manier inzicht in de ruimtelijke gevolgen en afhankelijkheden van de keuzes die we in ons energiesysteem maken.

Tijdens de online presentatie liet Boris Hocks, een van de makers, zien dat het ruimtebeslag van keuzes in de energietransitie veel verder gaat dan alleen de directe ruimte die windturbines of zonneparken qua vierkante meters innemen op de locatie waar ze worden geplaatst. Indirect hebben onze keuzes op het gebied van elektriciteit en warmte, ook ruimtelijke gevolgen voor het aantal kabels onder de grond, de omvang van de veiligheidszones rondom windmolens, de ruimte die eventueel voor opslag gereserveerd moet worden etc.

Op www.ruimtevoorenergie.nl kun je het complete rapport lezen en de tool downloaden. De tool geeft gedetailleerd inzicht in de ruimtelijke gevolgen van keuzes in het energiesysteem en maakt ook de samenhang duidelijk tussen ruimte van opwekkingseenheden en ruimtelijke impact op het energiesysteem. Daarmee vormt de tool een goede basis voor het gesprek hierover. Door op een energiebron, een transportmogelijkheid of een gebruiker te klikken, verschijnt in beeld wat het directe en het indirecte ruimtebeslag is als je gebruikmaakt van de keuze die je aanklikt en wat dat voor gevolgen heeft voor andere onderdelen van het energiesysteem. De site is nog in ontwikkeling. Eventuele suggesties en opmerkingen kun je aan de makers doorgeven.

Het rapport en de tool kunnen ook in de RES’en behulpzaam zijn bij het maken van keuzes rond duurzame elektriciteit en warmte. Zo geeft het rapport handzame vuistregels over ruimtelijke consequenties van opwekkeuzes die toegepast kunnen worden in de RES. Naast de criteria kwantiteit, draagvlak en systeemefficiëntie, krijg je via de studie meer inzicht in de ruimtelijke impact van je keuzes voor het energiesysteem, zodat ook dit criterium optimaal kan meewegen in de besluitvorming rond duurzame energieprojecten.

Meer informatie:

www.ruimtevoorenergie.nl

Cookie-instellingen