NVDE publiceert analyse over voorlopige concept RES’en

20-07-2020 2782 keer bekeken

Op maandag 20 juli heeft de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een analyse gepubliceerd op basis van de voorlopige concept RES’en. In deze analyse wordt onder andere ingegaan op de impact van regionale keuzes op de maatschappelijke kosten.

Met name de verhouding tussen zonne-energie en windenergie heeft grote invloed op de maatschappelijke kosten. Lees hier de NVDE analyse van de concept-RES'en.

In een Regionale Energiestrategie zijn veel afwegingen te maken. Naast een efficiënte systeeminpassing gaat het om ruimtelijke inpassing, maatschappelijk draagvlak en de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt kan worden. In het samenspel van deze afwegingen kunnen regio's ook keuzes maken die bijvoorbeeld meer kosten maar beter aansluiten op de wensen en behoefte van de directe omgeving. Het is een samenspel van afwegingen die niet los van elkaar gezien kunnen worden.  

Daarom zijn de inzichten en ervaringen die NVDE vanuit de marktpartijen biedt aan de regio’s nuttig. Net als dat marktpartijen ook in de regio’s aan tafel zitten en daar hun inzichten en ervaring delen. Ze helpen NP RES en de regio’s in het werken van de concept-RES naar de RES 1.0, die voor juli 2021 bestuurlijk wordt vastgesteld.

Over de Regionale Energie Strategie (RES)

Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. 

Met elkaar onderzoeken zij de mogelijkheden. Waar is plek om duurzame energie op te wekken? En hoeveel? Valt de keuze op windmolens of op bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er bij alle betrokken partijen voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is dus een manier om samen te werken aan de energietransitie. Klik hier voor een uitleg over de RES in animaties.

 

 

Cookie-instellingen