Commissie m.e.r.: goede milieu- informatie in RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

27-09-2020 1105 keer bekeken

Energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) gevraagd een advies te geven over de milieu-informatie in hun concept-RES’en.

De Commissie m.e.r. concludeert in het advies dat deze RES-regio’s over een systematisch opgebouwde concept-Regionale Energiestrategie (RES) beschikken met goede en gedegen milieu-informatie. Er ligt een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages. De commissie adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind).
 
Lees hier het volledige persbericht.

In de Bibliotheek is meer informatie te vinden over de RES en de milieueffectrapportage (MER).

 

Cookie-instellingen