Regio’s tonen grote ambitie bij opwek duurzame energie op land

01-10-2020 6706 keer bekeken

Concept-RES’en mooie stap in uitwerking onderdeel Klimaatakkoord

Alle 30 regio’s dienden vandaag – of al eerder - officieel hun concept-Regionale Energiestrategie (RES) in bij het Nationaal Programma RES (NPRES).

NPRES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en. Twee keer per jaar schetst NPRES een landelijk beeld over waar de 30 regio’s nu staan: de foto. De foto van dit najaar is gebaseerd op:

  • de voorlopige concept-RES’en die afgelopen zomer openbaar werden gemaakt
  • de serie zomergesprekken die NPRES daarover voerde met de regio’s
  • de tussentijdse analyse uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De foto bevat ook de vervolgstappen en uitdagingen die NPRES ziet.

De regio’s laten met de voorlopige concept-RES’en zien dat zij de gezamenlijke opgave uit het Klimaatakkoord serieus nemen en dat de RES-aanpak werkt. De hoge gezamenlijke ambitie is daarvan het bewijs: > 50 TWh aan bestaande duurzame energieprojecten, pijplijnprojecten en nieuwe ambities. De gezamenlijke ambities vormen een realistische basis voor het doel van 35 TWh in 2030, gezien de uitdagingen die nog wachten.

De 30 regio’s werken aan een realistische en uitvoerbare RES 1.0 in 2030 met een langetermijnperspectief tot 2050. De concept-RES’en zijn hierin een belangrijke stap. Tegelijkertijd zijn we er nog niet. De flexibiliteit én robuustheid van de RES-samenwerking zal bij het concretiseren van de ambities op de proef worden gesteld.

De komende maanden wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe groot de draagkracht van de samenleving is voor de opwek van duurzame energie in de regio. Ook kan er spanning ontstaan tussen de regionale ambities in de RES en de autonomie van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Een derde belangrijke uitdaging is het optimaal afwegen van kwantiteit, ruimte, netcapaciteit, maatschappelijke kosten en draagvlak.

Tot slot is een aantal knelpunten door regio’s en partners benoemd die de realisatie van de RES-ambities bemoeilijken.

De komende periode worden in verdiepende gesprekken tussen regio’s, het Rijk, koepels, netbeheerders en bedrijven oplossingen gezocht voor die knelpunten. Zijn deze oplosbaar voor 2030 en wat is hiervoor nodig van wie, zowel op de korte als op de middellange termijn? Deze inzichten zijn behulpzaam bij én noodzakelijk voor het verder concretiseren van de uitvoerbaarheid van de RES-ambities in de RES 1.0.

De uitdagingen doorstaan we alleen als we luisteren naar elkaars kennis en kunde, elkaar vasthouden als het moeilijk wordt en samenwerken met het gezamenlijke einddoel voor ogen. Zowel binnen de regio als tussen de regio’s, tussen het Rijk en decentrale overheden, samen met de netbeheerders en de markt, en in participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Downloads & links

Documenten

Links

 

Cookie-instellingen