Open Oproep Prachtige productielandschappen

12-05-2021 830 keer bekeken

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt uit om met voorstellen te komen voor nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Hoe kunnen vanuit een integrale ontwerpbenadering omvangrijke transitieprocessen in het landschap worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van het landschap worden verbeterd? Dien een voorstel in voor nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

Praktische informatie

  • Indienen vanaf 1 mei 2021
  • Deadline indienen tot en met 20 september 2021
  • Max. 12 voorstellen worden geselecteerd à € 30.000
  • Dien een opstartsubsidie in, doorlopend vanaf 1 april t/m 30 juni 2021, ter voorbereiding van een aanvraag
  • 11 en 18 mei: Werkbijeenkomsten over de open oproep productielandschappen

 

Meer informatie vind je op: www.stimuleringsfonds.nl

Cookie-instellingen