Kamerbrief continuering RES-proces

15-02-2021 1330 keer bekeken

Vrijdag einde dag is de brief van de minister aan de Tweede Kamer verzonden. Daarin gaat de minister in op de continuering van de ondersteuning van het RES proces, en op de datum van 1 juli.

De brief vind je hier.

Samenvattend de belangrijkste punten:

Ondersteuning RES-proces

Alle opdrachtgevers van NP RES hebben een sterk gezamenlijk bestuurlijk commitment uitgesproken om de ondersteuning te continueren, landelijk én in de regio’s.
Het besluit hierover ligt bij het volgend kabinet in samenspraak met de decentrale overheden. Daarbij zal vooral gekeken worden naar de fase waarin de uitvoering van de RES’en in de periode 2022-2025 komt, en hoe de ondersteuning in dat licht effectief kan worden vormgegeven. Het kabinet zal zorgen dat besluitvorming daarover tijdig plaatsvindt, zodat continuïteit is geborgd.

De datum 1 juli

De brief toont begrip voor de bijzondere werkomstandigheden als gevolg van het Corona-virus en waardering voor de manier waarop het werk is opgepakt.
Benadrukt wordt dat de mijlpaal van 1 juli niet het einde betekent van het traject. Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030 en heeft een dynamisch karakter: de RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd.
Ook na de vaststelling van de RES 1.0 zal participatie volop plaatsvinden bij de borging van de RES-plannen in de instrumenten van de Omgevingswet én bij het verlenen van de Omgevingsvergunning.
Aangegeven wordt dat het zou kunnen zijn dat participatieprocessen niet in alle regio’s afgerond zijn als er over de RES 1.0 moet worden besloten.  
Het kabinet hecht er, met de andere opdrachtgevers, echter aan om vast te houden aan de afspraken zoals we deze gemaakt hebben in het Klimaatakkoord. De datum van 1 juli 2021 blijft staan voor het aanleveren van de RES 1.0 door de bestuurlijk trekker van de RES-regio aan NP RES. Vanuit de wetenschap dat RES 1.0 geen eindpunt is, maar een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030. 
Doel is het tempo te behouden dat nodig is voor 2030 voor zowel netbeheerders als initiatiefnemers van projecten én de mogelijkheid te bieden voor iets meer ruimte voor het staartje van zorgvuldige belangenafweging en participatie.

Vanuit NP RES zijn wij graag bereid mee te denken hoe de datum van 1 juli werkbaar te maken voor de eigen regio. Indien gewenst kan ook de Expertpool in worden gezet als dat voor het RES-proces van de regio behulpzaam is. 

Cookie-instellingen