Kennis delen en zaadjes zaaien

12-02-2020
1261 keer bekeken

De Noord-Hollandse RES-regio’s trekken volle zalen met gezamenlijke ‘kennisdeeldagen’ over allerhande onderwerpen in de RES: van het organiseren van ateliers tot ruimtelijke impact, communicatie of vergunningverlening. Deelnemers gaan boordevol nieuwe kennis en contacten naar huis.

Ze trekken inmiddels al geruime tijd samen op: Odile Rasch, Wies Thesingh en Marco Berkhout. Odile en Wies zijn programmamanagers voor de RES Noord-Holland Noord. Marco doet hetzelfde, maar dan in Noord-Holland Zuid. ‘We zijn in Noord-Holland relatief vroeg begonnen met de RES’, vertelt Marco. ‘Ergens eind 2018, begin 2019. Sindsdien werken we ook al samen. De regio’s hebben natuurlijk ieder hun eigen couleur locale, maar we doorlopen precies hetzelfde proces. Dat bevalt erg goed. We werken met een klein, flexibel programmateam, met daaromheen een consortium dat ons ondersteunt met bijvoorbeeld procesexpertise en kennis van natuur, techniek of ruimtelijk beleid.’

Spanning

Het RES-proces verloopt soepel in Noord-Holland; gemeenten zijn op dit moment druk bezig mogelijke zoekgebieden te verkennen. Alles ligt op schema om voorjaar 2020 de concept-RES klaar te hebben. ‘Maar de pijn zit natuurlijk niet in het proces’, zegt Odile. ‘Het komt er voor gemeentebestuurders en raden pas echt op aan als de zoekgebieden zijn vastgesteld en vergunningverlening voor windmolens of zonneparken van start gaat. De gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor het gebiedsproces. Ik merk dat er onder wethouders soms wel enige spanning heerst over wat er dan op hen af gaat komen.’

Kennis en kunde borgen

Kennisdeeldagen zijn een goed middel om de betrokken overheden ‘klaar te stomen’ voor dat proces, merkt Marco. ‘We organiseren al sinds de start van het RES-proces zo om de twee à drie maanden zo’n dag. Het onderwerp hangt af van het moment in het proces en van de vragen die leven bij de betrokkenen. We nodigen in ieder geval altijd ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen uit, maar vaak ook andere belanghebbenden. Het programma bestaat meestal uit een plenair gedeelte, een actuele update en vervolgens een of meer workshops. De komende tijd staan de kennisdeeldagen in het teken van het voorbereiden van besluitvorming over de RES, de doorvertaling in de omgevingsvisie en alles wat komt kijken bij de vergunningverlening voor windmolens en zonneweides. Het is belangrijk om alle kennis en kunde regionaal en lokaal goed te borgen, zodat vanaf 1 maart 2021 de RES gewoon onderdeel kan worden van normale organisatiestructuren.’

Met elkaar in gesprek

Speciaal om de besluitvormende raden, staten en algemeen besturen van de Waterschappen goed te informeren en om met elkaar het gesprek aan te gaan, organiseren de Noord-Hollandse programmamanagers een ‘reflectiecongres’, naast uiteraard andere vormen van informatievoorziening. ‘Het is soms lastig om raadsleden te bereiken’, zegt Wies. ‘En dat is ook begrijpelijk, want de RES is natuurlijk maar een van de vele onderwerpen waarmee zij zich bezighouden. Toch is het belangrijk dat zij straks weloverwogen en goed onderbouwde besluiten kunnen nemen. Daarom brengen we tijdens zo’n reflectiecongres volksvertegenwoordigers onder andere in contact met belanghebbenden, zoals agrariërs, landschaps- en natuurorganisaties en energiecoöperaties,  zodat zij van elkaar weten wat hun standpunten en ideeën zijn en raads-, staten- en algemeen bestuursleden uitgaan van de juiste aannames. Om agrariërs te beschermen, willen sommige gemeenteraadsleden bijvoorbeeld soms geen duurzame opwek in landelijk gebied. Terwijl er boeren zijn die hun agrarische activiteiten juist graag combineren met het opwekken van duurzame energie. Om dit raadsleden ook te laten zien,  zijn we ook bezig met het organiseren van een bustoer langs interessante duurzame projecten. Want juist daar kun je het goede gesprek voeren en alle vragen stellen.’ Het reflectiecongres vindt plaats in mei, ter voorbereiding van de besluitvorming over de concept-RES.

Bijvangst

Waar zijn Odile, Wies en Marco het meest trots op in de Noord-Hollandse RES’en? ‘Op de enorme betrokkenheid in beide regio’s’, reageert Odile meteen. ‘Al onze kennisdeeldagen, ateliers en andere bijeenkomsten trekken volle zalen. Behalve dat we zo kennis met elkaar uitwisselen, leren mensen elkaar ook beter kennen. Dat is een mooie ‘bijvangst’. Laatst zag ik bij een van onze bijeenkomsten een agrariër druk in gesprek met een projectontwikkelaar de zaal uitlopen. Wie weet wat daar voor moois uit voort zal komen. Zo zaaien we overal zaadjes, die een energieneutraal Noord-Holland steeds dichterbij brengen!’

Meer weten

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Bekijk ook

Cookie-instellingen