Duurzaamheidsroute A35: uniek project waarin zes Twentse gemeenten samenwerken

07-04-2021
1627 keer bekeken

In Twente is een bijzonder project van start gegaan: de Duurzaamheidsroute A35. Zes gemeenten verkennen, samen met diverse andere partijen, of de rijksweg A35/N35 geschikt is voor grootschalige zonne-opwek. Inwoners, bedrijven en weggebruikers praten mee via een digitaal participatieplatform.

Ongeveer 35 kilometer: zo lang is de route als je via de A35/N35 van Nijverdal naar Enschede rijdt. Je passeert, naast de gemeenten Hellendoorn en Enschede zelf, de gemeenten Wierden, Almelo, Borne en Hengelo. Zou het mogelijk zijn dat traject te benutten voor het opwekken van zonne-energie? Dat onderzoeken Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, samen met de zes gemeenten langs de route, netbeheerder Enexis, de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen. Het project is een pilot van het programma Hernieuwbare energie op rijksgrond en is onderdeel van de RES Twente, waarin energie-opwek langs rijkswegen een belangrijke bouwsteen is.

Afstemming en overleg

Hoe organiseer je een project met zoveel partijen en belangen, dat zich ook nog eens uitstrekt over zes gemeenten? ‘Dat is inderdaad een vrij unieke en complexe situatie’, beaamt Joukje Hijlkema. Zij heeft als communicatieadviseur in opdracht van Rijkswaterstaat een communicatie- en mediastrategie ontwikkeld voor de Duurzaamheidsroute A35. ‘Maar het is ook niet voor niets een pilot. We willen zelf leren van het project en onze geleerde lessen straks ook delen met andere regio’s en projecten.’ Het werken aan de Duurzaamheidsroute lijkt vrij sterk op het samenwerken binnen de RES, vindt Joukje. Daar heb je doorgaans ook te maken met verschillende gemeenten en partijen als netbeheerders, waterschappen en belangenorganisaties. ‘Beslissingen van de ene gemeente hebben soms gevolgen voor een andere gemeente. Als Hellendoorn bijvoorbeeld een zonneveld langs de route wil plaatsen vlak naast een weiland dat in de gemeente Wierden ligt, vergt dat veel afstemming, overleg en begrip voor elkaars belangen.’

Digitaal platform

Het project wordt al geruime tijd voorbereid, maar is recent bekendgemaakt in de omgeving. Daartoe heeft Joukje onder andere de afgelopen periode gesprekken georganiseerd met de lokale en de regionale pers. Daarnaast is een website gelanceerd, met een digitaal platform waarop iedereen, van inwoners tot bedrijven, en in een later stadium ook weggebruikers, ideeën kan aanleveren. ‘De site geeft veel informatie over de Duurzaamheidsroute’, zegt Joukje. ‘Je kunt onder andere bekijken hoe het traject eruit komt te zien met verschillende opstellingen van zonne-energie. Bijvoorbeeld horizontale panelen in tussen- en zijbermen. Of zonnevelden op de gronden naast de route, waarvoor we uiteraard ook in overleg gaan met de grondeigenaren. Daarnaast heeft de site een onderdeel ‘mijn gemeente’. Daar kunnen inwoners lezen wat het beleid op het gebied van duurzame energie in hun eigen gemeente is, welke voorlichtingsactiviteiten er gepland staan en waar zij suggesties kunnen indienen of hun mening kunnen geven. Zo willen we ontdekken wat de omgeving wil en kunnen we daar in het vervolg van het project rekening mee houden.’

Energie is emotie

Belangrijk in de communicatie bij dit soort projecten is vooral dat je inwoners en andere betrokkenen ‘op vlieghoogte’ brengt, zoals Joukje dat noemt. ‘Omdat wij soms al langer bij duurzame projecten en de RES betrokken zijn, weten we precies waar we het over hebben en wat alle vaktermen betekenen. Ik merk dat inwoners en bedrijven dat vaak nog helemaal niet weten. Je moet hen dus eerst heel goed informeren, zodat ze op basis van de juiste informatie vervolgens in actie kunnen komen en hun ideeën kunnen geven. Mensen oordelen soms op een bepaalde manier, omdat ze te weinig kennis hebben. Wij krijgen regelmatig de vraag waarom dit allemaal moet, want het kan toch ook met kernenergie of waterstof? Je moet steeds herhalen wat het nut en de noodzaak van je project is en het niet zomaar bij mensen over de schutting gooien. Energie is ook emotie. Blijf altijd in gesprek met elkaar, laat merken dat je echt luistert en de suggesties van mensen serieus neemt.’

Energiestrategie Twente

Of de Duurzaamheidsroute er komt staat dan ook niet van tevoren vast, benadrukt Joukje. ‘De uitkomst is nog ongewis. De verkenning loopt tot einde van dit jaar. Daarna gaan we op grond van alle reacties, samen met de zes gemeenten, beslissen of het project kan doorgaan. De duurzame energie die het zal opleveren, telt wel mee in de RES. Als het niet doorgaat, zullen de betrokken gemeenten dus op andere manieren aan de doelstelling moeten voldoen. Opwekken van energie langs snelwegen werd door de samenleving al wel als voorkeur genoemd in de Regionale Energiestrategie Twente. Die wens willigen we nu in. Dat geeft hoop op een positief vervolg.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen