Solarpark De Kwekerij: meest biodiverse zonnepark van Nederland

30-04-2021
1110 keer bekeken

Wie door Solarpark De Kwekerij in Hengelo (Gelderland) wandelt, wordt aangenaam verrast. Zonnepanelen staan opgesteld tussen paadjes, struiken, planten en wadi’s. Vogels, vlinders en andere insecten vliegen af en aan.

De Kwekerij is niet alleen een zonnepark, maar ook een natuurpark. Onderzoekers van Wageningen University & Research riepen het recent uit tot het meest biodiverse zonnepark van Nederland. Erik Mol, beleidsmedewerker bij de gemeente Bronckhorst en ‘geestelijk vader’ van het park, is daar trots op. ‘Toen wij in 2011 een natuurinclusief zonnepark wilden ontwikkelen, bestond daar nog geen enkel voorbeeld van’, zegt hij. ‘Ons concept wordt intussen hier en daar nagevolgd, maar het is helaas nog lang niet de standaard. Misschien is niet elke locatie ervoor geschikt, maar bij ons werkt het goed. Het park draag bij aan de energietransitie, verbetert de biodiversiteit én de buurtbewoners voelen zich erbij betrokken.’

Energietuin

Ruim tien jaar geleden had de gemeente Bronckhorst, vanwege geschrapte woningbouw, grond ter beschikking. Erik: ‘Het leek mij een goed idee om die locatie te benutten om bij te dragen aan onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Ik zag een soort energietuin voor me, waarin zonnepanelen zouden worden ingepast in een parkachtige omgeving met natuur, waterberging en mogelijkheden om te wandelen en te recreëren.’ Erik krijgt toestemming van het College om met het plan aan de slag te gaan. Dat doet hij samen met Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel. ‘De gemeente bleef eigenaar van de grond, maar zou het park niet zelf gaan aanleggen en beheren’, vertelt Erik. ‘Voor de verdere ontwikkeling is een onderneming opgericht: NL Solarpark de Kwekerij B.V. We vroegen SDE-subsidie aan, zochten en vonden een investeerder en een afnemer voor de stroom. Het park is in 2017 officieel geopend.’

Openbaar toegankelijk

De initiatiefnemers hebben vanaf het begin intensief samengewerkt met de omwonenden. ‘Het park ligt dicht bij een woonwijk’, zegt Erik. ‘We hebben de bewoners direct bij onze plannen betrokken, onder andere via inspraakavonden en een klankbordgroep. Voor nieuwe zonneparken in onze gemeente gaan we nu uit van minimaal 50% lokaal eigendom, maar dat bestond in die tijd nog niet. Er zijn geen bezwaren ingediend vanuit de omgeving. De omwonenden hebben actief meegedacht en we hebben hun suggesties verwerkt. Zij zien het park echt als iets van hen. Een stichting, beheert het groen in het park. Uniek is dat een van de omwonenden het park elke avond afsluit en de volgende ochtend weer opent, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Je ziet er voortdurend mensen wandelen of picknicken en kinderen spelen. Voor corona werden er ook buurtfeesten gehouden. De buurt houdt via een app toezicht op het park.’

Eisen stellen

Wat is er nodig om een park als dit van de grond te krijgen? Erik: ‘Je moet de juiste mensen bij elkaar vinden, een langetermijnvisie en lef hebben en open zijn over je plannen. Het is belangrijk dat je als gemeente vanaf het begin via je beleid en vergunningen eisen stelt aan duurzame projecten. Onze gemeente stelt voor zonneparken de eis dat ze natuurinclusief zijn en inmiddels ook voor minimaal 50% lokaal eigendom zijn. Je moet zorgen dat het beheer goed is geregeld. En uiteraard moet het project financieel haalbaar zijn. Al met al is De Kwekerij echt geworden wat ik ervan verwachtte.’

 

Meer informatie: Solarpark De Kwekerij

Contactpersoon: Erik Mol e.mol@bronckhorst.nl

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen