Expertpool helpt RES-regio Holland Rijnland met online overleg

02-07-2021
1514 keer bekeken

In maart 2020 wilde Holland Rijnland voor de regionale energiestrategie (RES) raadsleden bijeenbrengen. Maar toen gooide corona roet in het eten. De regio schakelde een expert van de NP RES Expertpool in om op een slimme en veilige manier een webinar te organiseren.

De voortvarende ontwikkeling van de RES dreigde met de coronacrisis even in de knel te komen. “In themacafés praatten we de raadsleden van onze gemeenten bij”, zegt RES-regiocoördinator Jeroen Ververs. “Maar in maart 2020 kon dat opeens niet meer. Hoe moesten we dit online organiseren? We hebben die vraag gesteld aan de expertpool van het Nationaal Programma RES. Die wees ons op een aantal goede bureaus die ons met een webinar konden ondersteunen. Zo wisten we een veilige, interactieve sessie op een professionele manier te organiseren vanuit een studio in Hilversum.”

Voor 50% van omwonenden

Naast praktische vragen zoals het organiseren of begeleiden van een online sessie, is de expertpool er ook voor ingewikkelde inhoudelijke vraagstukken. “Wat bijvoorbeeld in verschillende regio’s speelt, is de vraag over eigendomsrecht van wind- en zonne-energieprojecten”, zegt Huri Sahin. Als regioaccounthouder van het Nationaal Programma RES weet zij wat er speelt in de RES-regio’s van Zuid-Holland en Zeeland “Hoe zorg je dat omwonenden 50% eigenaar zijn van bijvoorbeeld een windmolen, zodat ze profiteren van de opbrengst? Een lastige kwestie, omdat je dit recht niet eenvoudig juridisch afdwingt. Maar als Nationaal Programma delen we kennis en ervaringen die in meer regio’s spelen.”

Factsheets en webinars

Een mooi voorbeeld volgens Sahin is de factsheet ‘Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie’. “Hierin worden juridische mogelijkheden toegelicht om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over participatie. Signalen uit de regio worden door ons opgepakt en er wordt gekeken hoe we de vragen kunnen beantwoorden in bijvoorbeeld een factsheet of een webinar.”

Nieuwe vragen over de uitvoering

Ververs herkent de vraagstelling. “Je ziet dat gemeenten de neiging hebben dit soort landelijke issues zelf op te lossen, terwijl je hiervoor beter bij het Nationaal Programma terecht kunt. Inmiddels zijn er ook veel factsheets en bijeenkomsten om je te laten informeren. Waar wij als RES-regio tegenaanlopen? Inmiddels werken we samen met verschillende bureaus die ons helpen met de uitwerking. We zijn nu bezig met het schrijven van de RES en komen nu in de fase waarin raadsleden erover oordelen. Na vaststelling van de RES zullen er vast nieuwe type vragen opduiken, meer gericht op de uitvoering.”

Expertpool

Via de Helpdesk van het Nationaal Programma kunt u als RES-regio hulp inroepen van de expertpool Er zijn middelen beschikbaar die neerkomen op ongeveer 250 uur per regio per jaar. Het gaat om kortlopende opdrachten waarvoor een specifieke expertise vereist is. Die leiden tot nieuwe kennis die we met andere regio’s kunnen delen. Denk aan iets heel concreets, zoals het organiseren van een online bijeenkomst of het inzetten van een tool. Of een breder onderwerp over bijvoorbeeld systeemefficiëntie, ruimtelijke inpassing of over een warmtevraagstuk. Via de pool kunt u ook kennis inwinnen of zelf een expert inschakelen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen