Pilots en onderzoeksvragen

1714 keer bekeken 0 reacties

Acht gemeentes gaan in acht pilots aan de slag met specifieke onderzoeksvragen: Goes, Den Haag, Zoeterwoude, Maastricht, Boxtel, Groningen, Tilburg en Súdwest-Fryslân.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een consortium bestaande uit Antea Group, Rho adviseurs, TNO, Platform31, Over Morgen en Rebel opdracht gegeven samen met gemeenten aan de slag te gaan met het versnellen van de energietransitie met instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.

In acht gemeentelijke pilots bouwen de deelnemers ervaring op met het integraal meenemen van klimaat- en energiedoelstellingen in de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. De opbrengst is tweeledig. Ten eerste levert het begeleidingstraject voor de pilots individuele resultaten op. Daarnaast brengt het totale project knelpunten en oplossingen in beeld, die interessant zijn voor zowel de pilot- als andere gemeenten.

Achtergrondinformatie, factsheets over de pilots en de resultaten vind je op de website van Platform31.

Cookie-instellingen