Cipke Uri (Drenthe): ‘Investeer maximaal in de relatie’

1323 keer bekeken 0 reacties

In het karakteristieke Drentse plaatsje Zwiggelte zitten ze om de ‘werktafel’: de ambtelijke vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke partijen die in Drenthe de kar trekken van de Regionale Energiestrategie (RES).

Terwijl buiten tropische stortbuien laten zien waar klimaatverandering toe kan leiden, buigen de deelnemers zich binnen over een strategie om bij te dragen aan het keren van het tij. De sfeer is prettig en gemoedelijk. ‘Daar werken we ook hard aan’, zegt procesregisseur Cipke Uri. ‘We moeten dit echt samen doen. Dat lukt alleen als je een goede relatie hebt, elkaar vertrouwt en elkaars rol en positie respecteert.’

Leerprogramma
In november 2018 ondertekenden de Drentse gemeenten, provincie en waterschappen een intentieverklaring als startsein voor het opstellen van een RES. Onder leiding van de Drentse Energietafel, waaraan de bestuurders uit overheid en andere betrokken partijen deelnemen, is inmiddels een uitgebreide organisatie ingericht om die RES vorm en inhoud te geven: een werkbureau, een regietafel, een ambtelijke tafel, verschillende projectgroepen…  Is het niet ingewikkeld om met zoveel overlegorganen besluiten te moeten nemen? ‘Dat is inderdaad niet eenvoudig’, bevestigt Cipke. ‘Maar de klus waarmee we bezig zijn, ís ook niet eenvoudig. De RES is onderdeel van een proces van bestuurlijke vernieuwing dat ook echt nieuw is. We moeten anders samenwerken dan voorheen, als overheden, maar ook met de samenleving. De RES moet echt van alle Drenten zijn. Dat hebben we nog niet eerder zo gedaan. Ik zie het als een leerprogramma, dat we samen stapsgewijs ontwikkelen en tegelijkertijd uitvoeren.’

Vertrouwen
Wat heeft Cipke tot nu toe van dat proces geleerd? ‘Dat je vooral moet werken aan het opbouwen van vertrouwen’, zegt hij. ‘Investeer maximaal in je relatie met elkaar en met de samenleving. Praat met elkaar, luister naar waar de ander mee zit, besteed oprechte aandacht aan elkaars belangen. Als je dat vanaf het begin doet, heb je daar niet alleen nu voordeel van, maar ook later in het proces, als we gezamenlijk gedragen besluiten moeten nemen. Hier in Drenthe zien we bij het verzet tegen windturbines wat er mis kan gaan als je mensen niet vanaf het begin betrekt bij besluitvorming. Dat heeft alles te maken met de relatie die je met elkaar hebt. In deze tijd kun je als overheid niet meer van bovenaf bepalen hoe alles moet. We leven in een netwerksamenleving die vraagt om een nieuwe, meer faciliterende en anticiperende rol van de overheid.’

Betere wereld
Intussen ligt er in Drenthe een conceptstartnotitie voor de RES. Die moet door de Drentse Energietafel, alle gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen goedgekeurd worden. ‘Persoonlijk vind ik dat besluitvormingsproces nogal een hobbel’, verzucht Cipke. ‘Voordat alle betrokkenen er een klap op hebben gegeven, ben je zo weer een paar maanden verder. Ook hier sluipt toch een soort stroperigheid in. Zorgvuldigheid en het investeren in relaties kosten tijd. Maar alleen als we elkaar bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk vertrouwen, krijgen we alle partijen én de samenleving mee. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen belangen. Toch moeten we uiteindelijk beseffen dat de RES een stap is op weg naar een betere wereld, waarin we meer leven in balans met onze omgeving. Als we elkaar op dat gevoel aanspreken, heeft dwarsliggen of stoer doen geen zin. Daar help je niemand mee. De spirit moet zijn dat we samen deel zijn van de oplossing, niet van het probleem!’

Meer weten?
c.uri@drenthe.nl

Cookie-instellingen