RES geagendeerd via informatieavonden in regio Rotterdam - Den Haag

2140 keer bekeken 0 reacties

Om raadsleden, provinciale statenleden en waterschapbestuurders in de energieregio Rotterdam - Den Haag te informeren over het ontwikkelde Energieperspectief 2050 zijn vier interactieve bijeenkomsten georganiseerd.

Ferry Beerepoot, programmamanager RES: “De interactieve sessies zijn door zo’n 140 volksvertegenwoordigers bezocht. Dat geeft wel aan dat het onderwerp leeft en ook dat er behoefte is aan meer informatie. Hier kunnen andere regio’s ook wat mee. We hebben samen met een aantal relevante publiek-private partijen de deelnemers geïnformeerd. Zij kunnen met die informatie vervolgstappen in hun directe omgeving zetten. En wij nemen de vragen uit de speeddate-sessies mee bij de uitwerking van een uitvoeringsprogramma.”

Uitwisseling in speeddate-sessies

Het RES Projectteam heeft in september en oktober op vier verschillende locaties in de energieregio Rotterdam – Den Haag een informatieavond georganiseerd. Deelnemers kregen na de plenaire toelichting over het Energieperspectief 2050 in speeddate-sessies de gelegenheid om van gedachten te wisselen. Zo werden met Natuur- & Milieufederatie Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en Waterschappen interessante discussies gevoerd over bijvoorbeeld de potentie van innovaties. Ook het samenbrengen van vraag en aanbod voor warmte en elektriciteit is veel besproken.  Aan het RES Projectteam werden aanvullende vragen gesteld over het vervolgtraject en de planning.

Samenwerking in de regio

Wethouders uit de regio openden de bijeenkomsten door het belang van de regionale samenwerking van 23 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie en overige stakeholders te onderstrepen. Deze partijen zijn er samen in geslaagd met het Energieperspectief 2050 een stip op de horizon te zetten. Ferry Beerepoot schetste vervolgens op welke wijze er met stakeholders en via lokale raadsconsultaties toegewerkt is naar dit gedeelde toekomstbeeld. Met het Energieperspectief 2050 ligt er een bouwsteen voor toekomstige trajecten. Taco Kuijers van Generation.Energy stond inhoudelijk stil bij de regionale vraag en aanbod van elektriciteit, warmte en gas, en de geïdentificeerde energetische voorkeuren. Het Energieperspectief 2050 laat zien dat regiopartijen belang hechten aan het anticiperen op de landschappelijke karakteristieken en de grote potentie van warmtebronnen binnen de regio. Ferry Beerepoot: “We hebben met deze bijeenkomsten een goede basis gelegd. Het thema staat nog niet overal even hoog op de agenda, toch hadden deelnemers ook heel gerichte en interessante vragen. Het gevoel van urgentie is op deze manier zeker gestimuleerd.”

Cookie-instellingen