Zonnepark Aadijk Almelo werkt samen met ‘noabers’

06-03-2020
989 keer bekeken

Met het nieuwe Zonnepark Aadijk draagt de gemeente Almelo fors bij aan de RES Twente. Bovendien profiteert de naaste omgeving mee. Niet voor niks mochten de jongste spelers van de Aadorpse voetbalvereniging ASV’57 het park officieel openen.

De maand maart begon dit jaar goed voor Eugène van Mierlo, wethouder van onder andere Duurzaamheid in Almelo. In korte tijd werd in zijn gemeente het grootste zonnepark van Overijssel geopend én kon hij zijn Duurzame Energieladder aanbieden aan de gemeenteraad. Het een hangt met het ander samen, vertelt hij. ‘Het zonnepark is onderdeel van de ambities in de Duurzame Energieladder, waarin we onze visie geven op hernieuwbare energieopwekking en laten zien aan welke randvoorwaarden zon- en windprojecten in onze gemeente moeten voldoen. Zo geven we initiatiefnemers van duurzame projecten duidelijkheid en kunnen we zorgvuldig, met oog voor het kwetsbare landschap, werken aan een klimaatneutraal Almelo in 2050. Daarmee leveren we bovendien een flinke bijdrage aan de RES Twente.’

Pionierswerk

Dat klinkt als een voorbeeld van een klassieke win-winsituatie. En dat is het ook, vindt Eugène van Mierlo. ‘We willen verduurzaming hand in hand laten gaan met voordelen voor onze inwoners, verbetering van natuur en biodiversiteit en zo min mogelijk aantasting van de kwaliteit van het landschap. De Duurzame Energieladder helpt ons om duurzame projecten steeds bewuster in te passen in de omgeving. De start van Zonnepark Aadijk, in 2016, was wat dat betreft pionierswerk. Toch is het park nu een voorbeeld van de aanpak die wij voorstaan.’

Bouwcrisis

Zonnepark Aadijk ligt aan de noordkant van Almelo op de plek waar van oorsprong de nieuwe woonwijk Waterrijk was gepland. Door de bouwcrisis kwam daar de klad in en moest de gemeente tientallen miljoenen afboeken op de al aangeschafte grond. ‘Om toch iets goeds met het braakliggende terrein te kunnen doen, hebben we een aanbesteding uitgeschreven om een zonnepark te ontwikkelen’, vertelt Eugène. ‘In 2017 kwamen ontwikkelaar SolarEnergyWorks en investeringsmaatschappij Obton daar uit als marktpartijen om de grond te kopen en er een zonnepark te gaan aanleggen.’

Bijenstal

Het proces van vergunningen en bouw verliep zonder bezwaren en volgens planning. Inmiddels is het zonnepark in gebruik. Met ruim 100.000 panelen is het een van de grotere zonneparken van ons land. ‘Daarmee kunnen zo’n 10.000 huishoudens tegen een gereduceerd tarief groene stroom afnemen via ‘Zonnepanelen delen’, zegt Eugène. ‘En er zijn ook andere meepakkers, zoals we dat in onze Duurzame Energieladder noemen. Zo is er een wandelpad aangelegd rondom het park en wordt er, in samenwerking met imkers uit de omgeving, een bijenstal geplaatst, waarbij bijpassende bloemen worden gezaaid. Er kan honing worden geoogst en scholen uit de omgeving zijn welkom om te komen kijken hoe je duurzame energie opwekt en tegelijkertijd iets doet voor de natuur.’

Groenste voetbalclub

Daarnaast is er uitstekende samenwerking met de ‘buren’, de Aadorpse voetbalvereniging ASV’57. Dat begon op een grappige manier, vertelt Jan Wessels, voorzitter van de club. ‘Er worden bij ons wel eens ballen buiten het veld geschoten. Die haalden we dan altijd op, totdat er op een dag vanwege het zonnepark een hek was geplaatst, waardoor we onze ballen kwijt waren. Dat zou ons al gauw vijftig tot zestig ballen per jaar kosten. We hebben daarover contact opgenomen met het zonnepark en daar dachten ze meteen met ons mee. Er is een mooie samenwerking uit voortgekomen. SolarEnergyWorks heeft een ballenvanger voor ons geplaatst en sponsort onze club. De deal is dat wij het financiële voordeel dat wij daardoor hebben, omzetten in verduurzaming. Dat sluit prima aan bij ons streven om niet alleen de gezelligste, maar ook de groenste voetbalclub van Overijssel te worden. Zo hebben we beiden belang bij de samenwerking en willen we goede ‘noabers’ voor elkaar zijn. Vandaar dat de officiële opening van het zonnepark bij onze vereniging plaatsvond.’

Breekijzer

Wethouder Van Mierlo ziet Zonnepark Aadijk als een stap op weg naar nog veel meer verduurzaming, in samenhang met de Duurzame Energieladder en de RES. ‘De clustergebieden in onze Energieladder komen min of meer overeen met de zoekgebieden in de RES. Alleen zijn die gemeentegrensoverschrijdend. De RES kan daarbij als ‘breekijzer’ dienen. Zo zijn er buurgemeenten die duurzame projecten graag zelf exploiteren, terwijl wij dat bewust níet zelf doen. Bij een mogelijk grensoverschrijdend windpark moet je daar dus goede afspraken over maken. De RES kan daarin voor samenwerking en beweging zorgen. Een interessante insteek, waarmee we straks nóg grotere stappen kunnen zetten.’

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen