Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten: zo gaat dat in de praktijk

02-11-2021
1842 keer bekeken

In veel RES-regio’s maakt grond of vastgoed van de Rijksoverheid onderdeel uit van de zoekgebieden voor wind en zon. Doel van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) is om rijksvastgoed in te zetten voor de energietransitie en daarmee ook bij te dragen aan het klimaatakkoord.

Als RES-regio kun je aan het programma OER deelnemen. Hoe werkt dat? En wat komt er kijken bij de ontwikkeling van zon langs rijkswegen? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de sessie ‘Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten’ op het RES-congres op 3 november. Mark Ronda (provincie Drenthe) en Dennis van Heteren (gemeente Emmen) delen dan hun praktijkervaringen met het project Drentse Zonneroute A37.  

Wat is OER?

Het programma OER is in 2020 gestart door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Verschillende Rijksonderdelen stellen met dit programma hun gronden, wateren of vastgoed beschikbaar voor de opwek van duurzame energie via de RES’en. Organisaties die meedoen zijn Rijkswaterstaat (RWS), ProRail, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Staatsbosbeheer en Defensie. Doel van OER is om de komende jaren de kansen voor opwekking van duurzame energie op zo’n 80 locaties te onderzoeken. Niet alle locaties zullen bij nader onderzoek geschikt blijken. De verwachting is dat uiteindelijk rond de 40 projecten op rijksgrond worden voorbereid en uitgevoerd. RES-regio’s kunnen in halfjaarlijkse tranches kansrijke locaties aandragen. De eerstvolgende tranche sluit op 1 december 2021.

 

‘Hoe borg je de samenwerking en de organisatie van zo’n groot project?’

 

Drentse Zonneroute A37

Het programma OER begint niet bij nul, maar bouwt voort op de ervaringen uit het nog lopende pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond, dat in 2018 van start ging met als deelnemers Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de pilotprojecten in dit programma is de Drentse Zonneroute A37. Mark Ronda is daar als projectregisseur vanuit de provincie Drenthe bij betrokken. Waarom vindt hij het belangrijk zijn ervaringen op het RES-congres te delen? ‘Bij de Drentse Zonneroute onderzoeken we de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens’, vertelt hij. ‘Naast Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe en netbeheerder Enexis, zijn daar drie gemeenten bij betrokken: Coevorden, Hoogeveen en Emmen. De ervaringen die we bij dit pilotproject hebben opgedaan zijn waardevol voor mogelijke andere trajecten. Hoe borg je de samenwerking en de organisatie van zo’n groot project? Hoe passen we de zonnepanelen in langs de snelweg, terwijl we ook ons mooie Drentse landschap in ere houden?’ Dennis van Heteren, projectleider bij de gemeente Emmen, vindt ook betrokkenheid en draagvlak onder bewoners erg belangrijk, zegt hij. ‘Hoe betrek je inwoners vanuit de diverse gemeenten zo goed mogelijk en hoe geef je invulling aan participatie? Uitdagende vraagstukken, waarover we graag op het RES-congres met andere regio’s van gedachten wisselen.’

 

‘Wat helpt is dat de betrokken bestuurders duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan’

Provinciaal inpassingsplan

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de samenwerkende partijen ervoor gekozen om te werken met een provinciaal inpassingsplan (PIP). ‘Dat biedt een groot voordeel’, zegt Dennis, ‘Omdat met een PIP niet elke gemeente langs de Drentse Zonneroute A37 zelf het bestemmingsplan hoeft aan te passen. Bovendien leidt het tot een uniforme inpassing voor de hele route. Het initiatief voor dit project kwam vanuit Rijkswaterstaat en is daarna door de provincie Drenthe en de wethouders van de drie gemeenten langs de Drentse zonneroute A37 voortvarend opgepakt. Wat helpt is dat de betrokken bestuurders duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.’

Meer weten?

De Zonneroute A37 zou met zijn 42 kilometer kunnen uitgroeien tot een ‘iconisch’ project voor de provincie Drenthe en de betrokken gemeenten. Ben je benieuwd naar de Drentse aanpak van het project en naar de meest actuele stand van zaken? Wil je weten hoe je zelf als RES-regio met het Rijk aan de slag kunt met zon en wind op Rijksvastgoed? Hier lees je meer over de sessie ‘Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten’ op het RES-congres op 3 november.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen