Denksessie: waterschapsbestuurders en de regionale energietransitie

02-10-2019 774 keer bekeken

Begin

24-10-2019 om 09:30

Einde

24-10-2019 om 12:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam

Welke rol hebben algemeen bestuursleden (AB-leden) van waterschappen bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in hun regio? En wat houdt zo’n RES eigenlijk in?

Om AB-leden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn de Vereniging Waterschapsbestuurders, de Unie van Waterschappen en De Argumentenfabriek op zoek naar experts die hierover mee willen denken. Waterschapexperts, zoals bestuursleden van waterschappen, griffiers, en ambtenaren zijn welkom tijdens een denksessie onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op.

Wat is een RES?

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen. Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de waterschappen – en specifiek AB-leden – in dit proces? Hoe kunnen AB-leden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

De Argumentenfabriek begeleidt de denksessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart.

Aanmelden

Aanmelden voor de sessie kan via secretariaat@argumentenfabriek.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Majelle Verbraak via majelle@argumentenfabriek.nl of 020 – 412 40 01.

Cookie-instellingen