Argumentenfabriek zoekt Statenleden!

02-10-2019 2272 keer bekeken

Begin

28-10-2019 om 14:00

Einde

28-10-2019 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam.

Denk jij mee over de rol van Statenleden bij de Regionale Energiestrategie? Welke rol hebben Statenleden bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in hun regio? En wat houdt zo’n RES eigenlijk in?

Om Statenleden een praktische handreiking te bieden bij het vervullen van hun rol en het versterken van hun positie, zijn Statenlid.Nu en De Argumentenfabriek op zoek naar provinciale experts die hierover mee willen denken. We zoeken Statenleden, griffiers, en provincieambtenaren die deel willen nemen aan een denksessie onder leiding van De Argumentenfabriek. Wil jij of je collega meedoen? Geef je dan snel op.

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen.

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 de opwekking van duurzame elektriciteit en de aansluiting van huizen en gebouwen op duurzame warmte gaat realiseren. De RES is een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Maar wat is de rol van de Statenleden in dit proces? Hoe kunnen Statenleden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio?

Het Programma Democratie in Actie en Statenlid.Nu willen investeren een sterk Provinciaal bestuur en willen Statenleden hierom helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we een denksessie hierover, met Statenleden, griffiers, provincieambtenaren en andere betrokkenen. De Argumentenfabriek begeleidt de sessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart. Het resultaat? Twee handzame, praktische overzichten die Statenleden helpen om te begrijpen wat de RES omvat en hoe zij hun rol hierbij (beter) kunnen invullen. Eerder maakten we een variant voor raadsleden, deze is hier te bekijken.

Praktisch: denksessie & aanmelden

De denksessie vindt plaats op maandag 28 oktober 2019, van 14:00-17:00.

Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam.

Aanmelden voor de sessie kan via secretariaat@argumentenfabriek.nl. Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op Majelle Verbraak. We hopen je op de denksessie te mogen verwelkomen.

Cookie-instellingen