Stowa-Bijeenkomst regionale en lokale potentie aquathermie in beeld

15-01-2020 1142 keer bekeken

Begin

18-02-2020 om 13:30

Einde

18-02-2020 om 15:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

Stowa organiseert een presentatie van de TEO- en TEA-viewer. Met deze viewers wordt de regionale en lokale potentie van TEO en TEA in beeld gebracht. Doelgroep zijn de trekkers van de Regionale Structuur Warmte in de 30 RES-regio’s en de contactpersonen van de waterschappen.

In het kader van de Regionale Energiestrategieën wordt voor 30 regio’s een Regionale Structuur Warmte opgesteld. Daarin worden de grotere warmtebronnen in kaart gebracht. Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast waarin wordt vastgelegd in welk tempo welke wijken van het aardgas af gaan en wat de alternatieve warmtebron wordt. De TEO- en TEA-viewer kunnen hierbij behulpzaam zijn. Met de TEO- en TEA-viewers wordt de potentie van de afzonderlijke bronnen van oppervlakte- en afvalwater in beeld gebracht, bijv. een meer, een kanaal of een rwzi. Ook kan de potentie van alle beschikbare bronnen in een regio of een gemeente worden bepaald.

Aanmelden via www.stowa.nl/agenda

Cookie-instellingen