Platform31 - Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

28-05-2020 419 keer bekeken

Begin

23-06-2020 om 13:30

Einde

23-06-2020 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 23 juni deelt Platform31 de belangrijkste lessen uit het pilottraject Energietransitie en Omgevingswet. Er wordt antwoord gegeven op vragen die centraal stonden tijdens de pilots en daarna is er de mogelijkheid om te verdiepen op meer specifieke thema’s in groepen.

De energietransitie heeft grote ruimtelijke gevolgen. Het opwekken van meer zonne- en windenergie en het duurzaam verwarmen van onze gebouwen zorgt ervoor dat de fysieke woon- en leefomgeving in Nederland in korte tijd flink verandert. De instrumenten van de Omgevingswet bieden overheden handvatten om deze maatschappelijke opgave aan te pakken. Tijdens een online bijeenkomst op 23 juni verdiept u uw kennis over de kansen die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te versnellen.

Voor de ruimtelijke inpassing van de plannen en projecten binnen de energietransitie ligt het voor de hand om te kijken naar de instrumenten van de Omgevingswet. De wet die regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigt en samenvoegt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de kansen die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te versnellen en delen we de kennis en ervaring die is opgedaan in het pilottraject Energietransitie en Omgevingswet.

Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden op www.platform31.nl.

Cookie-instellingen