Bijeenkomst RES en milieueffectrapportage

14-10-2020 1646 keer bekeken

Begin

14-12-2020 om 14:00

Einde

14-12-2020 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

NP RES en Commissie m.e.r. organiseren samen een bijeekomst over de RES en de MER.

Milieueffectrapportage kan goede ondersteuning bieden bij een regionale energiestrategie (RES). Milieueffectrapportage helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. zijn samen een project gestart om regio's te ondersteunen bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Regio’s die meedoen aan dit pilotproject zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland.

Onlangs bracht de Commissie m.e.r. al advies uit over het milieueffectrapport voor de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. 

Op maandag 14 december 2020, van 14.00 tot 17.15 uur, delen we graag de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Programma

Van 14.00 tot ca. 16.15 uur

  • Welkom door Kristel Lammers, directeur NP RES
  • Bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r. en Peter van de Boom, deskundige Commissie m.e.r.
  • Video waarin de 5 pilotregio’s terugkijken en vertellen over hun ervaringen
  • Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe, deskundige van de Commissie m.e.r.
  • Vragenrondje
  • Paneldiscussie over de ervaringen en meerwaarde van m.e.r. bij een RES met Maarten Engelberts (VNG), Annie van de Pas (NMF), Kristel Lammers (NP RES) en Kees Slingerland (Commissie m.e.r.)
  • Afsluiting door Kristel Lammers

Aansluitend tot ca. 17.15 uur

  • Interactieve sessie met vragen en discussie over RES en m.e.r.

Aanmelden

U kunt zich tot en met 9 december hier (klik op de link) aanmelden voor de (online) bijeenkomst.

Lees meer over de RES en de MER.

Cookie-instellingen