Webinar Community of Practice Netwerk Aquathermie - Leren van praktijkervaringen aquathermie

10-11-2020 364 keer bekeken

Begin

24-11-2020 om 10:00

Einde

24-11-2020 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

STOWA heeft onderzoek gedaan naar bestaande praktijkervaringen met aquathermie: welke lessen en inzichten leren we hieruit?

Jeroen de Bruin neemt je mee in de resultaten van dit onderzoek. Hij staat onder andere stil bij de specifieke lessen van TEO-, TEA- en TED-projecten, maar ook de generieke lessen die voor alle drie de varianten lijken te gelden komen aan de orde. De belangrijkste lessen uit het onderzoek worden kort toegelicht door een tweetal projecten uit het onderzoek:

  • Machiel Karels (Buro Loo) geeft toelichting op de lessen uit het TEO-project Stadskantoor Deventer
  • Stefan Mol (Waternet) licht de lessen toe uit het TED-project Sanquin Amsterdam

Daarnaast wordt Gerald Jan Ellen van Deltares geïnterviewd over het vervolgonderzoek dat WarmingUP gaat uitvoeren.

Na afloop van het webinar weet je meer over de technische en organisatorische zaken waar onderzochte projecten tegenaan zijn gelopen. Deze nieuwe inzichten kun je meenemen in de (verdere) ontwikkeling van je eigen aquathermieproject.

STOWA is partij in de Green Deal Aquathermie en is betrokken bij de uitvoering van de kennis- en onderzoeksagenda van het Netwerk Aquathermie.

Tijdstip 10:00 - 11:00 uur
Online via Teams 
(link wordt toegestuurd na aanmelding)
Aanmelden via info@aquathermie.nl 

Cookie-instellingen