Sessie kennisdeling werkgroepen Kansen en Knelpunten

12-02-2021 406 keer bekeken

Begin

04-03-2021 om 09:30

Einde

04-03-2021 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De NP RES organiseert in samenwerking met de 4 werkgroepen Netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; Energie in natuur en landschap; en Zon op daken een sessie over de opgeleverde adviezen.

RES regio’s hebben in de concept-RES’en aangegeven tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een RES. Ook andere partijen zoals de Netbeheerders en maatschappelijke organisaties benoemden knelpunten die het bereiken van het doel van de RES’en in de weg staan. In 4 onafhankelijke, breed samengestelde werkgroepen is daarom de afgelopen 3 maanden (november – januari) intensief samengewerkt op de onderwerpen Netimpact; SDE en maatschappelijke kosten; Energie in natuur en landschap; en Zon op daken. De opdracht aan de onafhankelijke werkgroepen was om te zoeken naar oplossingen binnen en buiten de bestaande kaders.

Het tijdspad van de werkgroepen was krap, maar heeft toch kunnen leiden tot breed gedragen adviezen die richting RES 1.0 en daarna, duidelijkheid geven over de mogelijkheden en onmogelijkheden.  De adviezen zijn gericht aan het rijk, de koepels, de regio’s, netbeheerders en andere partijen, met mogelijke oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn. De onafhankelijke werkgroepen hebben hun adviezen begin februari aan het NP RES opgeleverd. De voorzitters hebben de adviezen toegelicht in het Opdrachtgevend Beraad (OGB) van NP RES op 26 januari en de Uitvoeringstafel Elektriciteit op 29 januari. Dit ging om een eerste bespreking van de adviezen. 

 

Cookie-instellingen