De relatie tussen de RES en het omgevingsplan

26-05-2021 827 keer bekeken

Begin

14-06-2021 om 19:30

Einde

14-06-2021 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

online

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap. Dit webinar informeert raadsleden, statenleden en AB-leden waterschappen (met name relevant voor hen die woordvoerder energietransitie en/of ruimtelijke ordening zijn) en griffiers/adviseurs.

Praktische informatie

Datum: maandag 14 juni en 21 juni 2021
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Locatie: Online
Beide webinars hebben dezelfde opzet en programma. Aanmelden voor een van de webinars kan via webinargeek:

 

Programma

Energietransitie heeft grote impact op de inrichting van onze leefomgeving en ons landschap . De ambities uit de regionale energiestrategieën worden na vaststelling door u als raadslid, statenlid en AB-lid, na 1 juli 2021 verankerd/vertaald in het ruimtelijk beleid van uw gemeente, provincie of waterschap. Dat betekent dat de opgave vertaald in windmolens, zonnevelden en bij behorende infrastructuur wordt afgewogen ten opzichte van andere opgaven en belangen in uw regio. En u als volksvertegenwoordiger heeft hierbij een belangrijke rol. Uit gesprekken met volksvertegenwoordigers blijkt dat er behoefte bestaat aan meer kennis op dit gebied.

In de webinars ‘De relatie tussen de RES en het omgevingsbeleid’ informeren we u over de relatie tussen de ambities en opgaven uit de RES, wat dit kan betekenen voor de leefomgeving maar ook welke kansen er benut kunnen worden. En welke instrumenten gemeenten en provincies hebben om belangen en opgaven af te wegen in verordening, omgevingsvisie en programma voordat tot verstrekking van omgevingsvergunningen kan worden overgegaan. Hierbij krijgt u inzicht in de instrumenten die de huidige wetgeving, maar vooral de komende Omgevingswet hierbij biedt en wanneer, in welke situatie, voor welk instrument kan worden gekozen.

Om u als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk te informeren, vragen wij u na aanmelding om een leervraag met ons te delen.
 

Doelgroep

Raadsleden, statenleden en AB-leden waterschappen (met name relevant voor hen die woordvoerder energietransitie en/of ruimtelijke ordening zijn) en griffiers/adviseurs.
 

Sprekers

Gerrie Fenten, Thema-expert ruimte NPRES, Maarten Engelberts (VNG) en Peter Jasperse (IPO).
 

Cookie-instellingen