STOWA / UVW - Resultaten van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES)

30-09-2021 353 keer bekeken

Begin

25-11-2021 om 10:00

Einde

25-11-2021 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht

Op donderdag 25 november 2021 organiseren de Unie van Waterschappen en STOWA een bijeenkomst over de uitkomsten van het WARES-programma (Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën).

Om 10 uur start het ochtendprogramma dat zich richt op Aquathermie. U kunt daarna deelnemen aan een netwerklunch. In de middag is een plenaire sessie, waarin Dirk-Siert Schoonman, bestuurder van de Unie van Waterschappen, andere overheden uitnodigt te reflecteren op de rol van waterbeheer in de energietransitie. Het middagprogramma is verder gevuld met parallelsessies die dieper ingaan op de laatste stand van zaken, onder meer over de 'rwzi als energiehub', 'groengas' en ‘zon op water’. Er is voldoende tijd om praktijkervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Meer informatie en aanmelden

Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën: WARES

WARES, het onderzoeksprogramma voor WAterbeheer en Regionale EnergieStrategieën is in oktober 2019 gestart door de Unie van Waterschappen en het kenniscentrum van regionale waterbeheerders STOWA. Het doel: helder krijgen hoe aquathermie, windmolens, zonnepanelen en energieopslag een plek kunnen krijgen in het waterbeheer. Met focus op de bijdrage van waterbeheerders in de Regionale Energiestrategieën (RES). Speciale aandacht gaat uit naar de ecologische, juridische en governance aspecten van energieprojecten. WARES wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Cookie-instellingen