Bijeenkomst milieunormering windturbines decentrale overheden

17-12-2021 186 keer bekeken

Begin

22-12-2021 om 09:00

Einde

22-12-2021 om 11:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

online

Op 22 december organiseren het ministerie van EZK, IPO, VNG en NP RES een kennisdelingswerkgroep vanuit het Actieprogramma milieunormering windturbines voor bij dit onderwerp betrokken ambtenaren van decentrale overheden.

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de aanpak van Rotterdam Den-Haag. In Rotterdam hebben ze een werkgroep Lokale normering en zijn ze aan de slag met de uitwerking van een handreiking Lokale Normering. Er is voldoende ruimte om hier vragen over te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Aanmelden

De bijeenkomst is gericht op betrokken ambtenaren van de decentrale overheden. U kunt zich hier aanmelden voor de kennisdelingswerkgroep. De bijeenkomst zal online plaatsvinden.

Doel van werkgroepen

De komende maanden worden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor decentrale overheden over milieunormering van windturbines die eraan bijdragen dat we zo min mogelijk vertraging oplopen op het winddossier, er duidelijkheid komt over de te nemen (proces)stappen en er een gezamenlijk kennisbasis gaat ontstaan. Het doel van de bijeenkomsten is drieledig:

  1. Informatie ‘brengen’ uit het Actieprogramma
  2. Informatie, vragen en casuïstiek ‘halen’ bij de decentrale overheden
  3. Uitwisseling en interactie creëren tussen deelnemende partijen

 

Cookie-instellingen