Webinar - Participatie en omgaan met polarisatie

21-03-2022 898 keer bekeken

Begin

15-06-2022 om 19:30

Einde

15-06-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Onderdeel van het introductieprogramma voor volksvertegenwoordigers over de energietransitie. Het introductieprogramma wordt verzorgd door het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het webinar gaat over participatie en het omgaan met polarisatie. Met het benutten van zon en wind als energiebronnen zal de leefomgeving er de komende jaren anders uit gaan zien.  Draagvlak en acceptatie onder omwonenden van projecten en andere inwoners en bedrijven zijn daarbij van cruciaal belang. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te zetten op een grotere mate van participatie van de lokale omgeving bij duurzame energie. U krijgt daar als raadslid veel mee te maken. In het webinar staan we stil bij de vraag hoe betrek ik mijn bewoners en welke vormen van participatie zijn er? Ook omgaan met maatschappelijke weerstand komt aan de orde.

Terugkijken

Voor raadsleden, statenleden en AB-leden van waterschappen
Ontdek een pagina vol informatie over hoe je je rol als volksvertegenwoordiger kunt vervullen als het gaat om de RES, met verwijzing naar achtergronddocumentatie en handige links. www.regionale-energiestrategie.nl/volksvertegenwoordigers
Cookie-instellingen