Online sessie voor bestuurders over provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

22-03-2023 166 keer bekeken

Begin

14-04-2023 om 16:00

Einde

14-04-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

online, teams

Op 31 maart leveren alle provincies hun eerste provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek) op. In deze sessie bespreken we wat u hierbij goed vond gaan en wat beter kan. Ook informeert VNG-bestuurder en wethouder Thijs Kuipers u over de vervolgstappen.

Tijdens deze bijeenkomst willen we met elkaar uitwisselen wat goed ging bij het opstellen van deze eerste programma’s en wat bij de tweede pMIEK (2025) beter moet. Dit zijn waardevolle aandachtspunten die we meenemen in de gesprekken waarin we met onze landelijke partners (rijk, IPO, Netbeheer Nederland) al druk bezig zijn om het vervolg vorm te geven.

Doelgroep: wethouders

Meer informatie en aanmelden op de website van VNG

Cookie-instellingen