CoP Warmte in de RES

26-08-2020 313 keer bekeken

Begin

02-09-2020 om 10:00

Einde

02-09-2020 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In de Community of Practice (CoP) die NP RES aanbiedt aan de coördinatoren, programma- en procesmanagers van de dertig RES-regio’s staat het leren van elkaars praktijkervaring centraal. Ook onder de beperkingen van de corona-crisis willen we dit in aangepaste vorm blijven doen.

Deze thematische CoP wordt georganiseerd voor de warmtespecialisten in de regio’s.

Programma

Ons doel is om door kennisuitwisseling en dialoog het RES-proces effectiever te maken. We sluiten zoveel mogelijk aan bij vragen en behoeften uit die regio’s. Het programma voor 2 september is als volgt:
10:00 u Opening door moderator Ruud Schuurs
10:10 u Update Wet Collectieve Warmtevoorziening
Wat is de stand van zaken? Welke consequenties heeft de wet voor het proces
in de regio’s? M.m.v. ministerie van Economische Zaken en Klimaat
10:40 u Het warmteafwegingskader in de regio
De ene regio is de andere niet. Regio’s met veel bovengemeentelijke warmte bronnen hebben een ander keuzeproces te doorlopen dan regio’s waar (vrijwel) alleen lokale oplossingen voorhanden zijn. Wat zijn essentiële verschillen? Welke voorbeelden zijn er? De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie heeft een haalbaarheids-analyse van de voorlopige concept-RES’sen gemaakt. Dit geeft aanknopings-punten voor verdere stappen.

11:00 u Break outs
Regio’s gaan met elkaar in gesprek in twee parallelle online deelsessies:
Breakout 1: Metropoolregio Amsterdam, stedelijk-industrieel gebied met veel
bovengemeentelijke warmtebronnen.
Breakout 2: Regio Noordoost-Brabant, grotendeels niet-stedelijk gebied, met
nauwelijks bovengemeentelijke bronnen.
Welke stappen zetten deze regio’s om tot een afwegingskader te komen? Welke drempels zijn daarbij te nemen en hoe kunnen die worden weggenomen?

Geef door in welke van de twee je wil deelnemen en ga in gesprek met de
casusinbrengers en met regio’s in vergelijkbare situaties.
11:40 u Plenaire afsluiting
Welke inzichten en aanbevelingen leverden de break outs op?
Inventariseren van vragen, behoeften en suggesties voor de CoP
12:00 u Einde
De bijeenkomst is online te volgen; vragen kunnen door alle deelnemers via de chatfunctie worden ingebracht. Heb je zelf voorbeelden en/of vragen rond dit thema, die je wil inbrengen? Voor de programmering stellen we het op prijs als je ze vooraf wilt delen. Een mailtje aan r.schuurs@npres.nl is voldoende. Wij nemen je inbreng graag mee in de voorbereiding.


Kies vooraf je breakout!
Geef vooraf aan ons door in welke van de twee breakouts je graag wilt deelnemen. Geef je geen keuze door dan delen we je in op basis van onze eigen inschatting. Tijdens de bijeenkomst kan de keuze om technische redenen helaas niet meer worden gewijzigd.

Praktische informatie
Tijd: woensdag 2 september, 10:00 uur tot 12:00 uur
Kanaal: Zoom; deelnemers ontvangen vooraf een uitnodiging met link in hun mail

Aanmelden

Aanmelden voor de CoP graag door een mail te sturen aan r.schuurs@npres.nl, met
vermelding van breakout van voorkeur. Wij horen graag vóór 29 augustus of je wil deelnemen, zodat we je tijdig een Zoom-link kunnen sturen. Komt het tijdstip je niet uit? Kijk dan de bijeenkomst later terug via de website van NP RES.
Vragen/opmerkingen: Voor vragen over het programma kun je terecht bij Alfredo Verboom (Themaexpert warmte NP RES, a.verboom@npres.nl, 06 5029 1463) of Ruud Schuurs (procesbegeleider CoP, r.schuurs@npres.nl, 06 5081 9543. Voor praktische vragen kun je contact opnemen met Alexandra Toor, via a.toor@npres.nl of 06 2118 2998.

Cookie-instellingen